Schoolreglement

Beste ouders,

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. U mag van ons team een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Indien u vragen en/of problemen hebt, staan we klaar om samen met u naar een oplossing te zoeken. Dit schoolreglement is bedoeld als een leidraad en wij hopen ten zeerste dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Het schoolteam dankt u nu al voor uw medewerking.

Beste leerling,

Wij heten je van harte welkom op onze school. Kom je naar het Pius X dan gaat er een totaal nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing wel wat tijd vragen, maar we zullen je daarbij helpen. We wensen je in ieder geval een zeer fijn schooljaar toe.

Wat staat er in zo een reglement? (helemaal onderaan vindt u de volledige versie)

ONZE SCHOOL

Doel en functie van het schoolreglement

Grondopties

De organisatie van de school


REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

Inschrijvingen van leerlingen

Aanwezigheden

Te laat komen

Afwezigheden

Contacten ouders-school

Onderwijs aan huis

Getuigschrift basisonderwijs

Leefregels

Evaluatie

Varia

Zorg voor persoonlijke bezittingen

Verzekering

ORDE EN TUCHTMAATREGELEN

schoolreglement18 19.pdf