กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน.mp4
แนะแนว-แผนกวิชาการบัญชี 14-02-67.mp4

ภาพกิจกรรมแผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 นายสหรัฐ สีมานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม มอบหมายนายบัญชา รัตนพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมต้อนรับ นางสาวผุสชา ภูมิวัตร เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

วันที่ 21/8/66 แผนกวิชาการบัญชี รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา (สาขาวิชาการบัญชี) ระยะที่ 2 โดย นางสาวจิตราพร  วัชรเมฆินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ในการนี้ นายสหรัฐ  สีมานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และนายชิษณุพงศ์  ศรีวิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาการบัญชี ให้การต้อนรับ

แผนกการบัญชี

การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ

สมาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริก 

1. มีงานรองรับ 99.99%  "นักบัญชี" คืออาชีพที่ทุกบริษัทหรือองค์กรจำเป็นต้องมี จะเห็นได้ชัดจากผลการจัดอันดับของเว็บหางานและองค์กรต่างๆ 

2. ค่าตัวสูง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามประสบการณ์ เพราะ นักบัญชี เป็นอาชีพที่ขาดแคลนที่สุดอาชีพหนึ่งในทุกยุค! องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต่างก็แย่งชิงตัวนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่มากประสบการณ์ ด้วยข้อเสนอและค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  

3. เป็นอาชีพเสรี มีโอกาสโกอินเตอร์ทั่วโลกนักบัญชี ถือเป็น 1 ใน 8 อาชีพที่มีข้อตกลงให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากความต้องการในประเทศจะสูงมากแล้ว นักบัญชีที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญภาษา 

4. เป็นได้ทั้งเจ้าของกิจการหรือจะทำฟรีแลนซ์ก็รุ่งนอกจากจะทำงานประจำนั่งโต๊ะแล้ว นักบัญชีก็ยังสามารถรับทำบัญชีแบบอิสระหรือฟรีแลนซ์ได้ และค่าตอบแทนก็ดีมากด้วย เพราะอาชีพนักบัญชี ถือเป็นวิชาชีพอิสระ เป็นงานที่ต้องมีการควบคุม

  5. ไม่มีใครมาแย่งงานเรา  มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้นถึงจะมาทำหน้าที่นี้ได้ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนสายอื่นมาแย่งงานเรา 


จบใหม่: 20,000 – 28,000 บาท มีประสบการณ์: 30,000 – 60,000 บาท รายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่รับงานสอบบัญชีและขนาดของบริษัทเฉลี่ยประมาณปีละ 100,000 ถึง 3,000,000 บาท