เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

  • ฝ่ายวิชาการ

  • ฝ่ายอำนวยการ

  • ฝ่ายกิจการนักเรียน

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
ห้องเรียน Online

·เว็บไซต์กลุ่มงาน

· กลุ่มงานบุคลากร

· กลุ่มแผนงานและนโยบาย

· งานห้องสมุด

· งานอนามัยโรงเรียน

· พัฒนาผู้เรียน

· งานสวนพฤกษศาสตร์

· แนะแนว

· ผลงานครู

· วิจัยในชั้นเรียนนางอังคนา คำสิงห์นอก

ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภู่วิทยา


รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1030201445

รหัส Smis 8 หลัก :30072010

รหัส Obec 6 หลัก :201445

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ภู่วิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Poowittaya School

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านหัวโคก

ตำบล : โนนแดง

อำเภอ : โนนแดง

จังหวัด : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ : 30360

โทรศัพท์ : 0-4447-5070

โทรสาร : 044475070

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 มิถุนายน 2519

อีเมล์ : phoowittaya@phoowittaya.ac.th

เว็บไซต์ : www.phoowittaya.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โนนแดง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90.6 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561เวลา16:22:07 น.)

เพื่อติดต่อเเละสื่อสารกับเเอดมินข้อมูลเว็บไซต์


เปิดเว็บไซต์

03/09/63


ปรับปรุง

14/07/64


จำนวนผู้เข้าชม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประกาศโรงเรียนภู่วิทยา

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเหตุพิเศษ(หยุดเรียน on site) ขยายเป็น 1 กันยาย-ปิดภาคเรียนที่1/2564

มาตราการเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19)

ฉบับที่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

https://www.facebook.com/phoowittaya

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ PW - FOTO https://www.facebook.com/search/top?q=pw%20-%20foto

เเละทางเว็บไซต์โรงเรียนภู่วิทยา : https://sites.google.com/phoowittaya.ac.th/phoowit

ขอบพระคุณ โครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนคูปองเรียนภาษาอังกฤษ

เรื่องน่ารู้ จราจร เพื่อความปลอดภัย

เรื่องน่ารู้ จราจร เพื่อความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนภู่วิทยาที่ได้รับรางวัลประกวดหนังสั้นเหรียญทอง ลำดับที่ 2 โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง "พลึงชวา"

"https://www.youtube.com/watch?v=RhHOWy2CGpQ&t=18s "


ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนภู่วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัชชา ศรีเเสนปาง และคุณครูอัฉริยาภรณ์ คันสนียพันธ์ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนภู่วิทยา รับเกียรติบัตรผลคะแนนสูงสุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ / ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ๓๕ ปี โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมาเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนภู่วิทยา สพม.31


วิดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนภู่วิทยา 2563 |


หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม:PLC

ครูเกษียณ ร.ร.ภู่วิทยา - อริษา คำโหมด (Official Video)


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓"วันปิยมหาราช" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนเเดง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๒๐สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนเเดง จังหวัดนครราชสีมา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จัดมหกรรมแสดงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practice) รางวัล "ประกายเพชร" ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องโคราชฮอลล์ ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

พิธีบำเพ็ญกุศลนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563ณ ที่ว่าการอำเภอโนนเเดง
ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนภู่วิทยา นำโดย นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภู่วิทยา รับฟังการบรรยายให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึก แนวคิดในการดำเนินชีวิต ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จากศูนย์อำนวยการจังหวัด โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมโรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนภู่วิทยา ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 เวลา 10.50 น.-12.30 น.มีกิจกรรมสนุกๆมากมาย ได้แก่- กิจกรรมแข่งขันการเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ม.ต้น-ม.ปลาย- Library เกมถอดรหัส ม.ต้น-ม.ปลาย- กิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อคำ ม.ต้น-ม.ปลาย- กิจกรรมอะไรอยู่ในไข่ในนั้น- กิจกรรมรู้รอบ ตอบได้- ลานดนตรี Library

ประกาศนโยบายคณะกรรมการนักเรียน วัน ศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563