THAMMASAT OPEN HOUSE 2022 & RSU OPEN HOUSE 2022

กิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะตน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาข้อมูล ของคณะและสาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จากประสบการณ์ตรง เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2,4/1 และ 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมงาน THAMMASAT Open house 2022 และ RSU Openhouse 2022 ระหว่างในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565

OPENHOUSE BU 2022

กิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะตน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาข้อมูล ของคณะและสาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จากประสบการณ์ตรง เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2,4/1 และ 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมงาน Openhouse BU 2022 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมนักเรียนแกนนำสร้างนวัตกรรมทางภาษา

กิจกรรมทักษะเฉพาะตน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและสร้างนักเรียนแกนนำทางภาษา และเป็นต้นแบบพัฒนานักเรียนอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะตน

กิจกรรมกิจกรรมทักษะเฉพาะตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแก้ปัญหาและส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานห้องเรียนพิเศษและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดกิจกรรมดังกล่าวสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 210 คน ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565

ค่ายปั้นช้างปีที่ 7 ครั้งที่ 3

กิจกรรมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ณ เขาค้อวิว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ค่ายปั้นช้างน้อยปีที่ 2 ครั้งที่ 1

กิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมด้านวิชาการสู่สนามสอบการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เนื้อหาวิชาที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบ การคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะจัดสอบรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ฝึกภาษาจากประสบการณ์จริง

กิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์ของแต่ละคน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พบกันเร็วๆนี้นะครับผม

ค่ายปั้นช้างปีที่ 7 ครั้งที่ 2

กิจกรรมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565

ร่วมชมนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

นำนักเรียนเข้าร่วมการเข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 33 จำนวน 191 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 14 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ชมคลิปผลงานTiktok #ESCscienceweek งานนักเรียนเกี่ยวกับการเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรธาตุเจ้าเรือนปรับสมดุลธาตุ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรธาตุเจ้าเรือนปรับสมดุลธาตุ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (พื้นที่ทุ่งกะโล่)

เข้าร่วมการแข่งขันารอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ประเภทบุคคล (เดี่ยว)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกานต์นภัสร์ จงรัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ประเภทบุคคล (เดี่ยว) ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

เข้าร่วมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์ โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ ทำผลงานระบบเตือนภัยเด็กติดรถ

ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

นางสาวสุมิตรา นวลแหยม นายจุลจักร ชูมิตร นางสาวรัชชาพร บัวนุช และนายบุญยฤทธิ แสงสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยมีคุณครูชลันดา จันทร์มลฑา เป็นครูที่ปรึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม

สมาคมครอสเวริร์ด เอแมทและคำคมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันครอสเวิร์ดชิงแชมป์ภาคเหนือ ในรายการ 𝗠𝗔𝗫 𝗣𝗟𝗢𝗬𝗦 𝗘𝗗-𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘𝗥𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦𝗛𝗜𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟮 ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

การจัดกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ ESC

กิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ ESC ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันของครูและนักเรียนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกห้องเรียนพิเศษ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย

การจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ

กิจกรรมวันเกียรติยศ ซึ่งเป็นกิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศและผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย

กิจกรรมเรียนรู้ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ Pre-Medical school Partner สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ของโครงการเครือข่ายเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา (Pre-Medical School Partner) คอร์สเรียน 90 Day Fight for Medical สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 35 ชุด

กิจกรรมเรียนรู้ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ Pre-Medical school Partner สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

จัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ของโครงการเครือข่ายเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา (Pre-Medical School Partner) คอร์สเรียน Pre-Medical Online สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 36 ชุด

กิจกรรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านต่างๆ และหนึ่งในทักษะที่เป็นจุดเน้น คือ การมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับชั้น การประเมินผลที่ครอบคลุมและมีมาตรฐานเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาเป็นไปตามที่ตั้งไว้ การประเมินนักเรียนโดยใช้การทดสอบแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกคนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพื่อจะสามารถประเมินพัฒนาการของนักเรียนรายบุคคล โดยจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -6 ประเมินโดยใช้ชุดข้อสอบ Oxford Placement Test for Young Learners และ ชุดข้อสอบ Oxford Placement Test โดยกำหนดช่วงการสอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิชัย

กิจกรรมค่ายปั้นช้างปีที่ 7 ครั้งที่ 1

กิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะตน เพื่อเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย “ค่ายปั้นช้าง ปีที่ 7 ครั้งที่ 1” วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เนื้อหาวิชาที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบ TGAT TPAT ที่จะจัดสอบวันที่ 10-17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยใช้รูปแบบการติวแบบพี่สอนน้อง และเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในรูปแบบทบทวนเนื้อหาความรู้ และฝึกทำข้อสอบ จัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร 2 โรงเรียนพิชัย

กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4

กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร 2 โรงเรียนพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการสื่อสารและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ก่อนที่จะเรียนในปีการศึกษา 2565

กิจกรรมติวเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 โดยทีมวิทยากรจากสถาบัน และรุ่นพี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ในวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนพิชัย

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์