OBJECTIUS


L’Agrupació té com a finalitat general el foment de la cultura del pessebrisme, i amb aquesta intenció treballarà per assolir els següents objectius:

· Sensibilitzar la societat sobre la tradició de construcció del pessebre, entesa com a compendi de valors culturals, històrics, artístics i socials, que constitueixen un patrimoni comú, heretat, que cal valorar, defensar, conservar, restaurar i transmetre.

· Difondre la cultura pessebrística i els coneixements i tècniques relatives a la construcció del pessebre i de les figures que l'integren.

· Fomentar els estudis i la investigació sobre nous materials i tècniques del pessebrisme.

· Preservar la memòria històrica del pessebrisme en general i del terrassenc en particular i dels seus protagonistes més significatius.

· Recuperar i mantenir els usos i costums pel que fa a la tradició nadalenca de construcció del pessebre i qualsevol altres manifestacions culturals, incloses les musicals, literàries, teatrals, artístiques i gastronòmiques destinades a difondre socialment aquests valors, especialment entre els infants i els joves.

· Possibilitar qualsevol iniciativa que permeti la realització d’altres activitats de caire cívic i social, en l’àmbit de l’Agrupació mateixa, que enriqueixin el creixement personal i afavoreixin l’esperit associacionista.