โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาความเป็นมาของการเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่า สู่เกณฑ์ PA


ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์ของโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA)

ว.17 ครอง คศ.1 บรรจุ 2558

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย 2 ปี + คศ.1 6 ปี = 8 ปี

ประเมินปี 2566 ต้องต่อ วPA

ป.โท (หลังบรรจุ)

ครูผู้ช่วย 2 ปี + คศ. 1 4 ปี = 6 ปี

ประเมินปี 2564

ว.21 ครอง คศ.1 บรรจุ 2558

กรณีที่ 1 60 - 64 เก็บ ว 21 ต่อได้เลย (รวม 5 ปี) ประเมินก่อน ตุลาคม 2565

กรณีที่ 2 60 - 64 เก็บ ว PA 1 ปี (รวม 5 ปี) ประเมินก่อน ตุลาคม 65ว.17 ครอง คศ.1 บรรจุ 2559

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย 2 ปี + คศ.1 6 ปี = 8 ปี

ประเมินปี 2567 ต้องต่อ วPA

ป.โท (หลังบรรจุ)

ครูผู้ช่วย 2 ปี + คศ. 1 4 ปี = 6 ปี

ประเมินปี 2565


ว.21 ครอง คศ.1 บรรจุ 2559

61 - 63 เก็บ ว PA ปี 64 1 ปี (รวม 4 ปี)

ประเมิน ตุลาคม 65


ว.17 ครอง คศ.1 บรรจุ 2560

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย 2 ปี + คศ.1 6 ปี = 8 ปี

ประเมินปี 2568 ต้องต่อ วPA

ป.โท (หลังบรรจุ)

ครูผู้ช่วย 2 ปี + คศ. 1 4 ปี = 6 ปี

ประเมินปี 2566 ต้องต่อ วPA ปี 2565

ว.21 ครอง คศ.1 บรรจุ 2560

กรณีที่ 1 62 - 64 เก็บ ว21 ปี 65 1 ปี (รวม 4 ปี)

ประเมิน ตุลาคม 66

กรณีที่ 2 62 - 64 เก็บ ว PA ปี 65 1 ปี (รวม 4 ปี)

ประเมิน ตุลาคม 66


ว.21 ครอง คศ.1 บรรจุ 2561

กรณีที่ 1 63 - 64 เก็บ ว21 ปี 65,66 2 ปี (รวม 4 ปี)

ประเมิน ตุลาคม 67

กรณีที่ 2 63 - 64 เก็บ ว PA ปี 65,66 2 ปี (รวม 4 ปี)

ประเมิน ตุลาคม 67

ว.21 ครอง คศ.1 บรรจุ 2562

กรณีที่ 1 เก็บ ว21 ได้ 1 ปี เก็บ วPA 3 ปี (รวม 4 ปี)

กรณีที่ 2 เก็บ วPA 4 ปี