ACIM és l'associació Catalana per la infància maltractada.

http://www.acim.cat/

Amb el convenciment que no es pot defensar allò que no es coneix, l'associació promou i organitza un ampli ventall d’accions de difusió dels Drets de la Infància i l’Adolescència, adreçades a les escoles.

El dia 26 de setembre la Marta va venir a l'escola i va realitzar un taller al cicle superior sobre els Drets dels Infants.

Després del taller la canalla expressa allò que ha après:

Què és un dret.

Què i quins són els drets dels infants.

He après sobre el maltracte.

Els drets humans no sempre es respecten i tenim molta sort de viure en aquesta societat.

Moltes coses sobre els drets dels infants i els tipus de drets. Exemples: l’aigua, tenir un sostre.

Posar-se a la pell dels altres.

Els drets dels infants, i que hem de respectar.

Els drets són molt importants.

Més drets dels que sabia.

Els drets humans.

A saber mirar les coses positives i no les negatives.

He de respectar més a la gent i tinc molta sort.

Tinc drets que no sabia que tenia i que fa uns anys els infants no tenien els drets que ara tenen.

Que tenim drets que no sabia que tenia.

Allò que poden millorar:

Tractar millor a la gent que no em cau bé.

Respectar a la gent, sigui com sigui.

Respectar a l’altra gent.

A ser més empàtica amb la gent.

El que han dit no ho feia però puc millorar l’empatia.

L’amabilitat.

No dir tantes paraulotes.

Tractar amb més empatia a la gent que em cau malament.

Tractar bé a la gent. No enfadar-me.

A casa, fer servir menys aigua.

Ser més empàtica i no rebutjar als companys a primera vista.

Moltes coses podré millorar.

Malgastar menys aigua

Ajudar més a casa.


Escola Patronat Domènech - sisè - Curs 2017/2018