Es pot dibuixar sobre la llet?

"La tensió superficial"

Mètode científic

Pregunta: Es pot dibuixar sobre la llet?

Materials:

  1. Llet
  2. Aigua
  3. Colorants alimentaris
  4. Sabó
  5. Bastonets per les orelles
  6. Recipient de vidre o plàstic per abocar la llet.

Procediment:

1. Es deixen caure molt suaument diverses gotes de colorant, si pot ser de colors diferents sobre un recipient amb llet sencera. Les gotes queden concentrades i no es dissolen completament en la llet.

2. A continuació toquem el centre del recipient amb un costat del bastonet (un en el què només hi hagi el cotó). No succeeix res.

3. Tot seguit, mullem l’altre costat del bastonet amb líquid màgic (sabó) i ho tornem a provar. Observem com els colors s’allunyen del bastonet ràpidament.

4. Anem tocant suaument amb el bastonet (costat màgic) a sobre dels colors a poc a poc. Observem com aquests es van movent i barrejant.

Què ha passat?

La llet conté aigua però també greixos que fan que els colorants quedin concentrats i no es dissolguin en el líquid.

De fet, les molècules de l’aigua es comporten com una espècie de teranyina, i s'atrauen les unes a les altres, com si s'agafessin de les mans i no es deixessin anar (tensió superficial) . Al posar el colorant, aquest queda atrapat entre les molècules i no pot escapar.

La tensió superficial és responsable de la resistència que un líquid presenta a la penetració de la seva superfície, de la tendència a la forma esfèrica de les gotes d'un líquid, de l'ascens dels líquids en els tubs capil·lars i de la flotació d'objectes o organismes en la superfície d'aquests.

Si ara continuem amb l'experiment i afegim una gota de sabó (podem utilitzar un bastonet de les orelles) veurem com les gotes de colorant es barregen immediatament. Es trenca la tensió superficial de la llet en els punts on cauen les gotes de detergent.


Conclusions:

El sabó està format per dos tipus de molècules, les que els agrada l'aigua (hidròfiles) i les que la rebutgen (hidròfobes). Al barrejar-se amb la llet (l'aigua i els greixos) fa que les molècules d'aquestes es moguin; les hidròfiles es barregen amb els greixos i les hidròfobes amb l'aigua. Es trenca la teranyina (la tensió superficial) i per tant els colorants poden barrejar-se dibuixant sobre la llet.


Font d'informació: Recerca en acció