rACONS

DE

mATEMÀTIQUES

Les noies i els nois de sisè

1. Construïm amb peces multilink

L’Espai i Forma és un apartat que cal treballar de manera molt experimental.

Es proposa fer construccions amb blocs a partir de diferents formes de visualització.

1.GRAELLA PERSPECTIVES cubs petit.pdf
1.GRAELLA PERSPECTIVES CUBS FITXES FIGURES 3D.pdf
  1. Cal fer 34: L'objectiu d'aquest repte és trobar conjunts de quatre números en aquest quadrat màgic que se sumen al total màgic de 34.
  2. Operacions amb fraccions
  3. Quatre vistes: Descobreix com el que veus depèn d'on et trobes!

3. 3 en ratlla decimal

Es tracta d'un joc per a dos o tres jugadors.

– S'estableix un torn de jugadors, començant el que obtingui major puntuació en llançar un dels daus.

– Cada jugador tira els dos daus, obtenint amb ells una fracció. Calcula l'expressió decimal d'aquesta fracció i ocupa a continuació amb una de les seves fitxes, una casella del tauler que porti aquesta expressió.

– Si totes les possibles caselles estan ocupades, el jugador perd el seu torn.

– El joc acaba quan un jugador aconsegueix col·locar 3 fitxes en ratlla.

4. Operacions combinades


Es proposa calcular i ordenar una sèrie d'operacions combinades escrites en palets de gelats.

5. Racó Visual - espacial

Es tracta de fer coincidir les figures tot connectant els punts del mateix color.

6. Mitjons mixtos

8. ELS MITJONS BARREJATS2.pdf

7. El dòmino quadrat

20.EL DOMINÓ QUADRAT2.pdf

8. Quadrem quadrats

21.QUADREM QUADRATS2.pdf