L'Àtom i Les Molècules

Com vam estudiar el projecte "Els àtoms i les molècules"

1.Experimentem amb l'Ufo Ball

2. Dibuixem l'ectricitat


3. Què és l'electró?


4. Investiguem


5. Vam aprendre

6. Taula Periòdica dels elements

Vídeos que vam veure

7. Construïm una maqueta d'àtoms

8. Seguim el projecte treballant cooperativament la molècula