Joan Maragall

La biografia


Durant el primer trimestre, les noies i els nois de sisè, hem estudiat la vida i dos poemes del poeta Joan Maragall.

Hem vist vídeos de l'època, hem treballat la seva biografia, hem memoritzat els seus poemes i per últim hem visitat la casa arxiu Joan Maragall.

Hem estudiat i memoritzat els poemes:

"Sol- Solet"

"La vaca cega"


Vam visitar la Casa Arxiu Joan Maragall

El dia 16 de novembre vam visitar la casa arxiu Joan Maragall.

Ens va rebre en Pere Maragall, net del poeta.

Ens va explicar com van viure els seus avis i els 13 fills en aquesta casa.

També vam poder aprendre els costums de l'època.

Joan Maragall

Cap el 1903

Clara Noble, ja vídua i els seus tretze fills.

La casa de Joan Maragall al carrer Alfons XII, 79, amb la seva esposa Clara i alguns dels seus fills i filles, a principis segle XX. Fotografies de l’Arxiu Joan Maragall

Casa de l'autor, on morí. Actualment s'hi troba l'Arxiu Joan Maragall.

Clara Noble i Joan Maragall, el 1903

La casa de Joan Maragall al carrer Alfons XII, 79, amb la seva esposa Clara i alguns dels seus fills i filles, a principis segle XX. Fotografies de l’Arxiu Joan Maragall


Clara Noble el 1897 amb la seva filla Eulàlia

Escola Patronat Domènech - sisè - Curs 2017/2018