Xerrada d'Educació Cívico-Tributària

En Manolo, l' Encarna i l' Elisa, formadors de l'agència tributària han realitzat una xerrada sobre els impostos a les noies i els nois de sisè.

Ho van fer mitjançat una història...

Bon dia, nois. Avui parlarem dels impostos, encara que, abans d'explicar-vos què són, reflexionarem sobre algunes coses que passen al voltant nostre. Suposo que us heu adonat que tots els nens i nenes van a escola.

Educació

A Espanya, fa molts anys, no tots els nens i les nenes anaven a escola. Si pregunteu als vostres avis, us diran que els seus pares, i fins i tot ells mateixos, no van poder estudiar. Per exemple, a principis del segle XX gairebé un 59% de la població de més de 9 anys era analfabeta. Ara el 100% dels nens i nenes a Espanya té dret a una plaça escolar gratuïta fins als 16 anys. (Dades Institut Nacional d'Estadística)

El fet que l'escola sigui gratuïta permet que "Tots tenim les mateixes oportunitats."

Les biblioteques públiques són un altre servei del qual gaudim de manera gratuïta. Tots els ciutadans hi podem accedir per aprendre coses noves i per divertir-nos. Hi ha llibres, diaris, revistes, DVD, CD, podem navegar per Internet… Tot això està a la nostra disposició, amb l'única condició de retornar el que agafem en préstec en perfecte estat i en el termini previst.

Les Biblioteques

Les administracions públiques són les responsables de conservar les obres d'art.

Qui creus que compra els llibres, les revistes i els DVD que hi ha a les biblioteques?

"Els organismes públics que les gestionen."


Els parcs són zones importantíssimes, perquè permeten que tots els ciutadans tinguin llocs nets i agradables per passar el seu temps lliure. Tirar les escombraries a terra! És dolent per a tothom. És fonamental que tractem de no llençar papers a terra i de no trencar o pintar els bancs ni les papereres ni els gronxadors.

El Parc

Les administracions públiques són les que s'ocupen de pagar els serveis de neteja i jardineria que netegen i cuiden els parcs.

Creus que hi hauria parcs públics si no hi hagués administracions públiques que se n'encarreguessin?

"No, ningú s’encarregaria de fer un parc i mantenir-lo net i arreglat sense cobrar entrada".

Els avis reben una pensió de jubilació. És un dret que tenim després d'haver contribuït amb una part del nostre sou després d’haver estat treballant tota la vida. Això és possible perquè les persones que treballen avui contribueixen amb una part del seu sou, els empresaris amb una part dels seus guanys i l'Estat també fa una aportació a un fons comú que es diu Seguretat Social. Així, de la mateixa manera que els avis contribueixen a la Seguretat Social per a una altra gent, el jovent ho faràs per als seus pares, i els seus fills per al jovent i així...

Casals dels avis

A part de les pensions de jubilació, hi ha altres tipus de pensions, com les d'incapacitat temporal o permanent, viduïtat, orfandat, etc.

De què viuen les persones grans que ja no treballen?

"De la pensió de jubilació".

Els hospitals proporcionen serveis sanitaris molt complets a tots els ciutadans. Als hospitals, es fan trasplantaments. També investiguen per trobar remei a malalties difícils de tractar, com la SIDA, el càncer, etc. Son moltes les persones (doctores i doctors, infermeres i infermers, auxiliars, etc.) que treballen perquè tothom rebi la millor atenció possible.

Els Hospitals

A principis del segle XX, a Espanya l'esperança de vida no arribava als 35 anys. És a dir, les persones vivien, de mitjana, només fins als 35 anys. La causa principal era que hi havia molts nadons i nens petits que no sobrevivien (és a dir, la taxa de mortalitat infantil era molt alta), per la falta d'atencions mèdiques a la mare i al nadó. A començaments del segle XXI l'esperança de vida és de 79 anys (la segona més alta després de Japó), una de les més altes del món. En el cas de la dona espanyola és de 83 anys.(Dades Institut Nacional d'Estadística).

L'atenció mèdica és possible perquè existeixen, a part dels hospitals, els centres d’atenció primària, on s'atenen els pacients i es fan campanyes per prevenir malalties, com ara, les campanyes de vacunació.

A tots els països és gratuït anar al metge? "No, només en aquells on les administracions públiques, mitjançant els diners recaptats, paguen la construcció dels hospitals i el sou del personal sanitari".

Els serveis de la Policia, la Guàrdia Civil, els bombers i Protecció Civil són gratuïts.

Serveis d'emergència

Els serveis d'ajuda al ciutadà (bombers, Protecció Civil, Policia i Guàrdia Civil) són públics, és a dir, són possibles gràcies als diners recaptats per les administracions públiques.

Quins serveis públics atenen emergències? "Bombers, Policia, Guàrdia Civil i Protecció Civil".

El salvament de nàufrags i banyistes en perill, la protecció de nens perduts i abandonats, la recerca de persones desaparegudes, la reparació urgent de cornises i teulades que puguin caure i el rescat d’excursionistes perduts a la neu també són serveis que presten la Policia, la Guàrdia Civil, els bombers i Protecció Civil.

Les infraestructures es construeixen gràcies als diners públics. Anomenem infraestructures els ports, carreteres, autovies, estacions, vies i aeroports.

Les infraestructures

Si s’espatllen les vies per on passa el tren que et porta a la ciutat en què passes les vacances, qui paga per arreglar-les?

"Les administracions públiques a través dels diners recaptats".

Un impost

És una quantitat de diners que han de pagar obligatòriament els ciutadans perquè les administracions públiques puguin atendre les despeses públiques de tots (educació, sanitat, infraestructures, serveis d'emergència, etc.)

Tots aquests serveis semblen gratuïts, però en realitat no ho són. Mira, totes les persones que vivim a Espanya contribuïm amb una part dels nostres diners, perquè paguem una cosa que es diu impostos.

Poble

Els impostos no són una quantitat fixa igual per a tots els ciutadans. Això seria injust, ja que no totes les persones tenen els mateixos diners. Per això, paguen més impostos els que més en tenen o més en guanyen i paguen menys impostos els que menys diners tenen.

Qui contribueix amb una part dels seus diners a pagar les despeses públiques?

"Tots els ciutadans".


Totes les compres, encara que siguin molt petites, com un xiclet, o més grans, com una bicicleta, duen l’IVA. Això significa que les administracions públiques recapten una part dels diners de la compra, per invertir-la després en tots aquests béns de què gaudim (educació, sanitat, carreteres, etc.).

Botiga

L'impost sobre el valor afegit (IVA) és diferent segons el producte que es compra: el 4% o el 10%, per a productes que cobreixen les necessitats bàsiques (per exemple, aliments, medicaments, habitatge, material escolar), i el 21% per a la resta de productes.

És important demanar sempre la factura o el tiquet, encara que algú ens ofereixi un preu més barat si no ens dóna el comprovant. Si no exigim les factures, és possible que no estiguem contribuint als impostos amb les nostres compres. A més, si el producte que hem comprat és defectuós, per reclamar necessitarem presentar la factura o el tiquet.

Com es diu l'impost que paguem quan comprem alguna cosa? "IVA"

Les persones que treballem contribuïm amb una part del nostre sou. D’aquesta contribució se’n diu impost sobre la renda (IRPF). Tanmateix, no tots paguem el mateix, ja que es contribueix en funció del que es guanya, és a dir, que el que guanya més paga més. A més, també compten les circumstàncies personals i familiars, perquè, per exemple, si la persona té fills o és discapacitada, pagarà menys.

Gent treballant

L'impost sobre la renda (IRPF) és un impost que paguen les persones segons els diners que guanyen. Així, el que més en guanya paga més i el que menys en guanya paga menys, i fins i tot les persones que només tenen el just per poder viure no paguen res.

En l'impost sobre la renda (IRPF) es considera que hi ha una quantitat mínima de diners que tots necessitem gastar per poder viure dignament i cobrir les necessitats bàsiques. Per aquesta quantitat no cal pagar l'impost sobre la renda. A més, aquesta quantitat mínima és més gran per a les persones que tenen fills, ja que els han d’alimentar, comprar roba, llibres i joguines.

L'impost sobre la renda no s'ha de pagar de cop, sinó que es va pagant a terminis al llarg de l'any (retencions, pagaments a compte).

Com es diu l'impost amb què contribueixen les persones en funció del que guanyen? "IRPF"

Agència Tributària

A l'Estat és l'Agència Tributària la que s'encarrega de recaptar els diners que provenen dels impostos. Un cop l'any, tothom fa els seus comptes per veure amb quant li correspon contribuir en funció del que ha guanyat. Això és fer la declaració de la renda. L'Agència Tributària ajuda les persones a fer més fàcilment la declaració de la renda, i fins i tot, moltes vegades, l’envia a casa seva.

L'Agència Tributària té dos objectius: ajudar les persones a complir les seves obligacions en relació amb els impostos i intentar evitar que hi hagi gent que no compleix amb la seva obligació.

Qui s'encarrega de recaptar la major part dels impostos a Espanya?

"L’Agència Tributària"


Les persones insolidàries que no paguen els seus impostos fan que tothom rebi menys serveis o que els que rep siguin de pitjor qualitat. A més, fan que els que compleixen la seva obligació hagin de pagar més per compensar els diners amb què els defraudadors deixen de contribuir.

Els ingressos s’obtenen dels impostos que paguem tots els ciutadans. El Govern Central elabora els Pressupostos Generals de l’Estat i els sotmet a l’aprovació del Congrés dels Diputats i del Senat.


Moltes gràcies!