ส่วนงานในสังกัด

งานชุมชนสัมพันธ์

งานโภชนาการ

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

เลขที่ 52 หมู่ 6  ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140

Phanatpittayakarn School Phanatnikom Chonburi 20140

โทรศัพท์ : 038-461201 E-mail : info@panatp.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)