งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ข่าวประกาศการรับสมัครนักเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 038-461201 ต่อ 104

โทร. 038-461201 ต่อ 109