ОУ "Любен Каравелов" - Русе

Портфолио на

Марияна Димитрова Камбурова -Христова

Старши учител в начален етап

Това е прозорец към моите професионални постижения, инструмент за себепознание и самооценка. Тук може да проследите качеството на на моята работа, в съответствие с предварително поставените от мен цели, задачи и моята философия като учител.

Прозрачността в моята работа е доказателство, че в работата си като учител, съм готова да приема всички предизвикателства, свързани с тази професия.

"Без истинска и всеотдайна обич към децата никой не може да бъде учител в най-дълбокия смисъл на това понятие"

Ян А. Коменски

Добре дошли!

ОУ "Любен Каравелов" - Русе

ул. Велико Търново" №19

E-mail: mariana.kamburova@oulkruse.org

Сайт на училището: https://oulkruse.org/