ОУ "Любен Каравелов" - Русе

Портфолио на

Мария Ивайлова Николова

учител по български език, литература и история

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефктивни там, където е нашето място - класната стая. Те ни доближават до онези, към които е насочена нашата работа - учениците.

Това е моята витрина с професионални постижения, но и мястото, където ще споделям своите търсения, своето развитие и своите битки.

Мотивите ми за изготвяне на това портфолио са:

- Персонализация на учителския ми труд;

- Място за наблюдение и обективна (адекватна) оценка;

- Прозрачност на педагогическата ми дейност;

- Електронното ми портфолио – възможност за професионелан обмен в мрежата.

Добре дошли!


ОУ "Любен Каравлов"

гр. Русе


ОУ "Любен Каравелов" - Русе

ул. Велико Търново" №19

E-mail: maria.nikolova@oulkruse.org

Сайт на училището: https://oulkruse.org/