ОУ "Любен Каравелов" - Русе

Портфолио на

Илка Тодорова Тотева

Старши учител начален етап

Мисля, че едно портфолио не може да даде пълна представа за работата на учителя. В него ще намерите номера на дипломи и сертификати, изброяване на факти, събития и куп други неща.

Тук няма как да усетите атмосферата, която учителят създава в класната стая, няма как да видите искрите в очите на децата, които той възпламенява, няма как да чуете и веселата глъчка от игрите им.

Трябва да отбележим, че за спечелените купи, награди и грамоти, заслуга имат не само учителите и децата, а и техните родители. Адекватното им отношение към образованието, ангажираността им, подкрепата и доверието, са неразделна част от постигнатите резултати.


"Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище." - Алберт Айнщайн


ОУ "Любен Каравелов" - Русе

ул. Велико Търново" №19

E-mail: ilka.toteva@oulkruse.org

Сайт на училището: https://oulkruse.org/

Педагогическият екип на ОУ „Любен Каравелов“ е удостоен с престижното отличие на награди "Русе"