SKOLESTARTER

Kortinfo

I tillegg til Meldeboka legger vi ut info om oppstart på SFO og undervisning på denne nettsiden.

Dersom dere har spørsmål som dere ikke finner svar på her, ta kontakt med Vibeke Sandvik, avdelingsleder 1-4 trinn, eller Stian Rosvoll, avdelingsleder SFO.

Åpningstid

SFO er åpen 715-1630.

Kontakt

Administrasjon 72 54 10 00

Rektor
Stefan Reppe
1.-4.trinn Vibeke Sandvik tlf 95 03 97 56
5.-7.trinn Trude Nordhuus Moe tlf 92 09 03 71
SFO Stian Rosvoll tlf 99 74 72 68

Merkedatoer for skolestarterne 2022

MØTER RUNDT ELEVER MED BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING - Høst 21/vår 22
Ansvarlig for spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehagen initierer tidlig møte med spesialpedagogisk koordinator på skole. Dette gjøre fortrinnsvis på høst.

INNSKRIVING - onsdag 23. mars 2022 på Strindheim skole
Dette er for mange det første virkelige møtet med skolen, og vi legger stor vekt på at dette skal være en fin seremoni. Elevene skrives inn, vi gjennomfører en kort seremoni med tenning av (skole)lys for hvert barn og barna får være en liten stund i 1. trinns læringsareal.

SKOLEN BESØKER BARNEHAGENE - mars/april/mai
Skolen besøker de fleste barnehagene som avgir flere barn. Barnehagene som ikke får besøk av oss blir møtene gjennomført digitalt.

BARNEHAGENE BESØKER SKOLEN - april-juni
Strindheim skole blir sammen med barnehagene enig om et opplegg slik at skolestarterne får besøke sin skole innenfor trygge og gode rammer. (Vi kommer ikke til å samle alle elevene til en samlingsstund i november slik det står i kommunal plan.)

ETABLERING AV KLASSER/UNDERVISNINGSGRUPPER - mai
Skolen setter sammen mest mulig likeverdige undervisningsgrupper ut fra den informasjonen vi har. Kriteriene er knyttet til kjønn, geografi (noen fra hvert nærområde - flere nærområder sammen) og spesielle hensyn. Barnehagetilknytning er ikke et kriterium.

BLI-KJENT-DAGER - 07.juni - 08.juni 2022 kl. 09-12

OPPSTART SKOLEÅR - OG SFO - august
Første skoledag er mandag 22. august 2022, klokka 09.00-12.30. Oppmøte i skolegården.

SFO starter i utgangspunktet mandag 1. august 2022. Oppstartspuljerne får foreldrene informasjon om i Meldeboka i løpet av juni.

Bli Kjent - dager 7. og 8. juni 2022

Kjære skolestarter

Du skal få være med på to skoledager sammen med de andre skolestarterne og mange av de voksne som skal være på 1. trinn til høsten. I tillegg får du bli kjent med elever på årets 4. trinn, som skal være faddere for dere på 1. trinn. Både barn og voksne gleder seg til å få møte deg!

Du må ha med deg matpakke og noe å drikke. Husk også at du må ha klær til å leke ute i og gjerne innesko.

Når du kommer på skolen, møter du opp i skolegården ved inngang D. Der vil vi komme ut for å møte deg. På forhånd har du blitt inndelt i en gruppe. På stolpene ute vil de stå bokstaver fra A - E. Finn den stolpen der din bokstav står og still opp i en rekke. Voksne som følger deg til skolen denne dagen, skal få være med inn, men vi håper det er greit for deg at de ikke er sammen med oss hele dagen. De kan hente deg igjen kl. 12.00, etter at vi har gjort skoleaktiviteter, lekt i skolegården og spist matpakken.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkets trafikksikkerhetsutvalg gir også i år ut skolesekker til alle skolestartere. Du får skolesekken din når du kommer på skolen 7. juni. Hvis noen av dere ikke kan komme, kan sekken hentes i skolens ekspedisjon frem til skolestart i august.

WIN_20220511_12_56_36_Pro.mp4

Rektors hilsen til nye skolestartere 2022

Foreldremøte:

Vi minner samtidig dere foreldre/foresatte om at det blir foreldremøte i gymsalen samme dag, 7. juni, kl. 09.15 - 10.15. Mye av informasjonen vi kommer med ligger også i skolestarter.info. Det vil bli informasjon fra skole og skolefritidsordningen SFO. Skolehelsetjenesten vil også være tilstede.

Her kommer litt informasjon som kan være nyttig. Telefonnummeret til SFO er: 482 36 278

Dagsrytmen til SFO ser slik ut i dagene før skolestart:

7:15 - SFO åpner/Leketid og aktivitet
9:30 - Ryddetid og samlingsstund
10:00 - Matpakkelunsj
10:30 - Utetid
12:30 - Ryddetid/vi går inn
13:00 - SFO-lunsj
13:30 - Leketid og aktivitet (inne/ute)
15:00 - Frukt
16:30 - SFO stenger

Mat:
Alle må ta med en matpakke og drikkeflaske hver dag. I tillegg serverer SFO lunsj og frukt. Hvilken mat vi serverer på SFO varierer fra dag til dag. Alt fra supper, fiskekaker og gryterett til brød med forskjellig pålegg. De av barna som ikke liker maten vi serverer får tilbud om brød eller knekkebrød med pålegg.

Klær:
Alle trenger skiftetøy på skolen. Dette kan ligge i hylla i garderoben, og det er lurt med to av hvert plagg. I tillegg trenger alle innesko. Vi skal få satt navn på alle plasser i grovgarderobene, slik at dere kan ta med både regnklær og støvler, om dere ønsker det. Husk å merke tøy og sko, da er det mye lettere å finne tilbake til riktig eier. Levering og henting: Vi er pr. nå på grønt nivå i skolen. Det vil si at dere foreldre er hjertelig velkommen inn for å levere og hente barna deres. Ved levering på morgenen ønsker vi at barna kommer bort til den som sitter med meldeboka for å melde seg inn. Om dere lurer på noe er det bare å ta kontakt :) Beste hilsen SFO 1.trinn.

Ved Strindheim skole har vi som mål å legge til rette for

læring, vekst og utvikling.

Hvert enkelt barn skal kunne gå med rak rygg og hevet hode, med de ressurser det har.

De skal få hente ut potensialet sitt og ha muligheten til å være og bli den beste versjonen av seg selv – både faglig og sosialt.

positiv - tydelig - modig - inkluderende - profesjonell