SKOLESTARTER

Kortinfo

I tillegg til Vigilo legger vi ut info om oppstart på SFO og undervisning på denne nettsiden.

Dersom dere har spørsmål som dere ikke finner svar på her, ta kontakt med Vibeke Sandvik, avdelingsleder 1-4 trinn, eller Stian Rosvoll, avdelingsleder SFO. 

Åpningstid

SFO er åpen 715-1630. 

Kontakt

Administrasjon 72 54 10 00
 
1.-4.trinn Vibeke Sandvik tlf 95 03 97 56
5.-7.trinn Trude Nordhuus Moe  tlf   92 09 03 71
SFO Stian Rosvoll  tlf  99 74 72 68 

Kopi av Bli kjent SFO 2024
Kopi av Foreldremøte skolestartere 05.06.24

Vi ønsker velkommen til Bli kjent - dager ved Strindheim skole onsdag 5. og torsdag 6. juni kl. 09.00 - 12.30.

Du skal få være med på to dager på skolen sammen med de andre skolestarterne og flere av de voksne som skal være på 1.trinn til høsten. I tillegg vil du bli kjent med elever på årets 4.trinn, som skal være faddere for dere på 1.trinn. Både barn og voksne gleder seg til å få møte deg!

Du må ha med deg matpakke og noe å drikke. Husk også at du må ha klær til å leke ute og gjerne innesko.

Når du kommer på skolen, møter du opp i skolegården. Der vil vi komme ut for å møte deg. 

Vi stiller opp i gruppene som ligger vedlagt. På vei inn vinker vi til de voksne som er med deg. 

De kan hente deg igjen kl. 12.15 inne på  1. trinn, etter at vi har gjort skoleaktiviteter, lekt i skolegården og spist matpakken.


Foreldremøte:

Vi minner samtidig dere foreldre/foresatte om at det blir foreldremøte i gymsalen  samme dag, 5. juni, kl. 09.30 - 10.30.

Merkedatoer skolestarter 2024:
6.mars innskriving
30.april søknadsfrist SFO
5.juni  Foreldremøte
5. og 6. juni  Bli kjent dager

SFO er stengt følgende dager pga.studiedager


12.august 2024

13.august 2024

14.august 2024

31.januar 2025

23.juni 2025

Verdt å vite om gratis SFO og begrensninger:

I de skolefrie ukene i sommer-, høst- og vinterferie kan gratisplassen SFO kun disponeres mandag til tirsdag fra kl  8.15-15.45.


Det betyr at gratis SFO ikke har morgentilbudet og ingen fleksibiltet når de 12 timene i gratistilbudet kan benyttes.


Mandager 13.30-15.45, Tirsdager 13.30-15.45, Onsdager 13.15-15.30, Torsdager 12.45-15.30

Fredager 13.00-15.30

For de som trenger større fleksibilitet i SFO-tilbudet, enn det gratis tilbudet gir, har mulighet til å søke om hel SFO-plass. www.trondheim.kommune.no

INNSKRIVING - onsdag 6. mars på Strindheim skole
Dette er for mange det første virkelige møtet med skolen, og vi legger stor vekt på at dette skal være en fin seremoni. Elevene skrives inn, vi gjennomfører en kort seremoni med tenning av lys for hvert barn og barna blir en liten stund på skolen. Foreldrene får en kort runde med vesentlig informasjon.

SKOLEN HAR MØTE MED BARNEHAGENE - mars/april/mai
En representant fra skolens har samtaler med alle barnehagene digitalt og fysisk. De fleste blir gjennomført digitalt, men ved behov kommer vi til barnehagene. Samtalene blir gjennomført av avdelingsleder skole, avdelingsleder Sfo og baseleder for neste års 1. trinn.

BARNEHAGENE BESØKER SKOLEN - april-juni
Strindheim skole blir sammen med barnehagene enig om et opplegg slik at skolestarterne får besøke sin skole innenfor trygge og gode rammer. Da kan skolestarterne bli bedre kjent med skolegården og arealene 1. trinnet bruker. Dersom noen ønsker flere besøk, så er dette mulig. Ta kontakt med skolen, så blir vi enige om tidspunkt.

ETABLERING AV KLASSER/UNDERVISNINGSGRUPPER - mai
Skolen setter sammen mest mulig likeverdige undervisningsgrupper ut fra den informasjonen vi har. Kriteriene er knyttet til kjønn, geografi (noen fra hvert nærområde - kan være flere nærområder sammen) og spesielle hensyn. Barnehagetilknytning er ikke et kriterium.

BLI-KJENT-DAGER M/FORELDREMØTE - onsdag 5. juni og torsdag 6. juni. Uke 23
Vi har to Bli kjent-dager i juni. Dette for at skolestarterene skal bli litt bedre kjent med skolen og vi skal blitt litt bedre kjent med dem. Onsdag 5. juni blir det et foreldremøte på ca en time. Dagene varer fra 09.00 - 12.00.

OPPSTART SKOLEÅR - OG SFO - august
Første skoledag er torsdag 15. august 2024, klokka 09.00-12.30. Oppmøte i skolegården.      

SFO starter i utgangspunktet 1. august, og dette er noe foreldrene får mer informasjon om i forbindelse med bli-kjent-dagene.

Foreldremøte SF0 2023

Presentasjon foreldremøte

Bli Kjent - dager  5. og 6. juni 2024

Kjære skolestarter

Du skal få være med på to skoledager sammen med de andre skolestarterne og mange av de voksne som skal være på 1. trinn til høsten. I tillegg får du bli kjent med noen elever på årets 4. trinn, som skal være faddere for dere. Både barn og voksne gleder seg til å få møte deg! 

Du må ha med deg matpakke og noe å drikke. Husk også at du må ha klær til å leke ute i og gjerne innesko.

Når du kommer på skolen, møter du opp i skolegården ved inngang D. Der vil vi komme ut for å møte deg. På forhånd har du blitt inndelt i en gruppe. På stolpene ute vil de stå bokstaver fra A - C. Finn den stolpen der din bokstav står og still opp i en rekke.  Foreldrene skal på møte, men kommer inn på slutten av dagen. De kan hente deg  kl. 12.00, etter at vi har gjort skoleaktiviteter, lekt i skolegården og spist matpakken.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vil også i år gi skolesekker til alle skolestartere. Vi vet ikke ennå når de vil komme til skolen. Dere vil få beskjed.

Her kommer litt informasjon som kan være nyttig. Telefonnummeret til SFO er: .....................

Dagsrytmen til SFO ser slik ut i dagene før skolestart: 

7:15 - SFO åpner/Leketid og aktivitet
9:30 - Ryddetid og samlingsstund
10:00 - Matpakkelunsj
10:30 - Utetid
12:30 - Ryddetid/vi går inn
13:00 - SFO-lunsj
13:30 - Leketid og aktivitet (inne/ute)
15:00 - Frukt
16:30 - SFO stenger 

Mat:
Alle må ta med en matpakke og drikkeflaske hver dag. I tillegg serverer SFO lunsj og frukt. Hvilken mat vi serverer på SFO varierer fra dag til dag. Alt fra supper, fiskekaker og gryterett til brød med forskjellig pålegg. De av barna som ikke liker maten vi serverer får tilbud om brød eller knekkebrød med pålegg. 

Klær:
Alle trenger skiftetøy på skolen. Dette kan ligge i hylla i garderoben, og det er lurt med to av hvert plagg. I tillegg trenger alle innesko. Vi skal få satt navn på alle plasser i grovgarderobene, slik at dere kan ta med både regnklær og støvler, om dere ønsker det. Husk å merke tøy og sko, da er det mye lettere å finne tilbake til riktig eier. Levering og henting: Vi er pr. nå på grønt nivå i skolen. Det vil si at dere foreldre er hjertelig velkommen inn for å levere og hente barna deres. Ved levering på morgenen ønsker vi at barna kommer bort til den som sitter med Vigilo (digital krysseliste) for å melde seg inn. Om dere lurer på noe er det bare å ta kontakt :) Beste hilsen SFO 1.trinn.

Ved Strindheim skole har vi som mål å legge til rette for 

læring, vekst og utvikling.  

Hvert enkelt barn skal kunne gå med rak rygg og hevet hode, med de ressurser det har. 

De skal få hente ut potensialet sitt og ha muligheten til å være og bli den beste versjonen av seg selv – både faglig og sosialt.

positiv - tydelig - modig - inkluderende - profesjonell