SKOLESTARTER

Kortinfo

I tillegg til Meldeboka legger vi ut info om oppstart på SFO og undervisning på denne nettsiden.

Dersom dere har spørsmål som dere ikke finner svar på her, ta kontakt med Vibeke Sandvik, avdelingsleder 1-4 trinn, eller Stian Rosvoll, avdelingsleder SFO.

Åpningstid

SFO er åpen 715-1630.

Kontakt

Administrasjon 72 54 10 00

Rektor
Stefan Reppe
1.-4.trinn Vibeke Sandvik tlf 95 03 97 56
5.-7.trinn Erlend S. Stensø tlf 95 10 43 10
SFO Stian Rosvoll tlf 99 74 72 68

Merkedatoer for skolestarterne

MØTER RUNDT ELEVER MED BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING - Høst 20/vår 21
Ansvarlig for spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehagen initierer tidlig møte med spesialpedagogisk koordinator på skole. Dette gjøre fortrinnsvis på høst.

INNSKRIVING - torsdag 11. mars på Strindheim skole
Dette er for mange det første virkelige møtet med skolen, og vi legger stor vekt på at dette skal være en fin seremoni. Elevene skrives inn, vi gjennomfører en kort seremoni med tenning av (skole)lys for hvert barn og barna får være en liten stund i 1. trinns læringsareal.

SKOLEN BESØKER BARNEHAGENE - mars/april/mai
Skolen besøker de fleste barnehagene som avgir flere barn. Barnehagene som ikke får besøk av oss blir møtene gjennomført digitalt.

BARNEHAGENE BESØKER SKOLEN - april-juni
Strindheim skole blir sammen med barnehagene enig om et opplegg slik at skolestarterne får besøke sin skole innenfor trygge og gode rammer. (Vi kommer ikke til å samle alle elevene til en samlingsstund i november slik det står i kommunal plan.)

ETABLERING AV KLASSER/UNDERVISNINGSGRUPPER - mai
Skolen setter sammen mest mulig likeverdige undervisningsgrupper ut fra den informasjonen vi har. Kriteriene er knyttet til kjønn, geografi (noen fra hvert nærområde - flere nærområder sammen) og spesielle hensyn. Barnehagetilknytning er ikke et kriterium.

BLI-KJENT-DAGER - 25.mai - 27.mai kl. 09-12

OPPSTART SKOLEÅR - OG SFO - august
Første skoledag er mandag 16. august 2021, klokka 09.00-12.30. Oppmøte i skolegården.

SFO starter i utgangspunktet mandag 2. august. Oppstartspuljerne får foreldrene informasjon om i Meldeboka i løpet av juni.

Verdt å vite om bli-kjent-dag

I uke 21 blir det Bli Kjent - dag på Strindheim skole. Vi har satt av tre dager, 25., 26. og 27 mai. I år velger vi at alle skolestarterne får en bli-kjent-dag, og vi møter i de gruppene vi hadde ved innskriving. “Bli Kjent - dagen” handler mest om at skolestarterne skal få sett og følt på det å være på Strindheim skole. Det er også en mulighet for oss til å se barna i samspill og bli bedre kjent.

Tirsdag 25.mai
: Leangen, Majorstuen, Tordenskjold,TIP, Prestegårdsjordet, Berg


Onsdag 26.mai: Persaunet, Rønningen, Baldershage, Dronning Maud, Regnbuen


Torsdag 27.mai: Valentinlyst, Bromstad, Saxenborg, Aastahagen, Tegleverket, SiT


Dagen starter kl 09.00. Møt opp i god tid slik at vi får en rolig oppstart og unngår trengsel. Skolestarterne benytter inngang C og D som er inne i skolegården. Det er 25 - 27 skolestartere i hver gruppe og vi har 3 - 4 ansatte sammen med dem opp i arealet i 2. etg. De vil få mulighet til å bli bedre kjent med arealene enn ved innskriving. Ta med matpakke, drikke og klær til å være ute. Ute skal de være i det vi kaller Sone 1, området med lekestativ m.m. Dagen avsluttes inne rett før klokka 12, og skolestarterne kommer ut etter hvert som de har kledd på seg.


Det fysiske foreldremøtet avlyst. Vi oppdaterer www.skolestarter.info fortløpende. Gi oss tibakemelding om nettsiden ikke gir dere de svarene dere hadde håpet på. Vi vil også komme med noen infofilmer i løpet av de to neste ukene. Dette gjelder info om hvilke lærere og annet personale som skal være på neste års 1. trinn, men også der vi ønsker å gi mer utfyllende informasjon. Vi kommer tilbake til et eventuelt digitalt spørsmål - svarmøte i juni.


Vi er nesten ferdige med overføringssamtalene med barnehagene. Etter det vil vi sette sammen 4 arbeidsgrupper. Vi kommer tilbake til hvordan vi gjør dette, og hvorfor, i en av infofilmene våre.


Vi har akkurat fått beskjed om at skolesekkene “sitter fast” i Rotterdam! Det betyr at vi må finne en annen løsning på hvordan dere skal få sekken før vi går ut i sommerferie. Vi kommer tilbake med informasjon om skolesekk.


I www.skolestarter.info finner dere temaene vi bruker å snakke om på foreldremøtene før oppstart. Under fanen Undervisning, står det noe av det vi tenker det er lurt å øve på. Det står også noe om skolens og foreldrenes bidrag til å skape gode læringsmiljø. Under SFO-fanen, står det om hvordan de jobber, rammeplaner osv.

Her kommer litt informasjon som kan være nyttig. Telefonnummeret til SFO er: 482 36 278

Dagsrytmen til SFO ser slik ut i dagene før skolestart:

7:15 - SFO åpner/Leketid og aktivitet
9:30 - Ryddetid og samlingsstund
10:00 - Matpakkelunsj
10:30 - Utetid
12:30 - Ryddetid/vi går inn
13:00 - SFO-lunsj
13:30 - Leketid og aktivitet (inne/ute)
15:00 - Frukt
16:30 - SFO stenger

Mat:
Alle må ta med en matpakke og drikkeflaske hver dag. I tillegg serverer SFO lunsj og frukt. Hvilken mat vi serverer på SFO varierer fra dag til dag. Alt fra supper, fiskekaker og gryterett til brød med forskjellig pålegg. De av barna som ikke liker maten vi serverer får tilbud om brød eller knekkebrød med pålegg.

Klær:
Alle trenger skiftetøy på skolen. Dette kan ligge i hylla i garderoben, og det er lurt med to av hvert plagg. I tillegg trenger alle innesko. Vi skal få satt navn på alle plasser i grovgarderobene, slik at dere kan ta med både regnklær og støvler, om dere ønsker det. Husk å merke tøy og sko, da er det mye lettere å finne tilbake til riktig eier. Levering og henting: Vi er pr. nå på grønt nivå i skolen. Det vil si at dere foreldre er hjertelig velkommen inn for å levere og hente barna deres. Ved levering på morgenen ønsker vi at barna kommer bort til den som sitter med meldeboka for å melde seg inn. Om dere lurer på noe er det bare å ta kontakt :) Beste hilsen SFO 1.trinn Helle, Marit, Turid, Rita, Emma, Karianne, Lisa og Cecilia

Planen for oppstart på SFO er nå klar. Alle får starte på SFO på den datoen som er lagt inn i SFO-søknaden/nærmeste åpningsdag. For at vi skal klare å ta i mot alle barna som skal starte 2.aug., er barnegruppen delt inn i 2 oppstartspuljer. Dagen barnet starter i puljen sin er barnet på SFO i 3 timer. Påfølgende dag kan barnet benytte seg av ordinært SFO-tilbud 07.15-16.30.

De barna som har oppstartsdato etter 3 .aug. begynnner på oppsatt dato. Det er ikke anledning til å endre oppstartsdato frem i tid, altså at barnet kan starte tidligere på SFO.

Se fargekode for hvilken pulje du er i. Puljene blir sendt via Meldeboka.

WIN_20210618_13_00_14_Pro.mp4

Gunhild Dahl

WIN_20210618_13_01_36_Pro.mp4

John Terje Heimstad

WIN_20210618_13_04_53_Pro.mp4

Lene Standal

WIN_20210618_13_11_13_Pro.mp4

Grethe Tharalsen

WIN_20210618_13_19_27_Pro.mp4

Siri Bååth-Einan

SFO 1.trinn.mp4

Personalet på SFO!

WIN_20210608_13_32_28_Pro.mp4

Rektors hilsen til nye skolestartere 2021

SFO 4.trinn video SR Edit.mp4

4.trinn ønsker 1.trinn velkommen

Da har vi fått de nye skolesekkene til skolestarterne i hus. De har støtte i rygg og "klipps" mellom selene slik at sekken sitter godt. Vi håper at denne sekken kommer til god nytte i årene fremover.

Min film 1.mp4

4.trinns barna som har laget video til 1.trinn

WIN_20210301_11_37_31_Pro.mp4

Skoleårets 2020/21 - Rektors hilsen

Ved Strindheim skole har vi som mål å legge til rette for

læring, vekst og utvikling.

Hvert enkelt barn skal kunne gå med rak rygg og hevet hode, med de ressurser det har.

De skal få hente ut potensialet sitt og ha muligheten til å være og bli den beste versjonen av seg selv – både faglig og sosialt.

positiv - tydelig - modig - inkluderende - profesjonell