Jak programy realizovat

Pro realizaci programu lze využít některou z následujících možností:

 1. Realizace svépomocí

 • Výukové programy Zažij svůj domov, Digitální les a Dobrodružina jsou volně dostupné k veřejnému využití

 • Vedoucí programu najde vše potřebné pro realizaci na stránce s archivem příslušného programu

 • S většinou materiálů lze pracovat v elektronické podobě, v případě potřeby hmotných pomůcek jsou k dispozici jejich tiskové či výrobní podklady pro svépomocnou výrobu v kanceláři. Případné další pomůcky jsou běžně dostupné v prodejní síti.

 • Cena: program zdarma, náklady na instruktory a materiál hradí vaše organizace.


 1. Realizace programu na klíč u vás

 • Po vzájemné dohodě stanovíme termíny a rozsah programu

 • ČSOS zajistí instruktory programu a materiál podle velikosti skupiny a potřeb programu

 • Vaše organizace zajistí prostor a potřebné podklady (výuková OB mapa, plán školy, atp.) Pokud výukovou mapu ve svém okolí nemáte, můžeme ji po domluvě na zakázku pro vaše potřeby vyrobit.

 • Cena: 4000 Kč / 1 instruktor / den programu / skupina do 25 účastníků. Cestovní výdaje 7 Kč/km. Při vyšším počtu instruktorů účtujeme za každou další osobu mzdové náklady 3000 Kč. Při vyšším počtu účastníků a skupin je cena smluvní.


 1. Výlet s programem

 • Výletem rozumíme jednodenní nebo vícedenní pobyt vaší skupiny mimo místo pravidelného působení (školní výlet, škola v přírodě, tábor, víkendový pobyt, soustředění)

 • Po vzájemné dohodě stanovíme místo, termín a rozsah programu

 • ČSOS zajistí instruktory programu a materiál podle velikosti skupiny a potřeb programu

 • Prostor bude zajištěn dle dohody. V případě vícedenní akce předpokládáme realizaci v místě ubytování či bezprostředním okolí. Nejsou-li k dispozici mapové podklady, po dohodě je umíme vyrobit na zakázku. U jednodenního výletu za programem je ideálním řešením volba terénu po dohodě s instruktorem - budou k dispozici výukové mapy, prostor bude dobře dopravně dostupný.

 • Cena: 4000 Kč / 1 instruktor / den programu / skupina do 25 účastníků. Cestovní výdaje 7 Kč/km. Při vyšším počtu instruktorů účtujeme za každou další osobu mzdové náklady 3000 Kč. Při vyšším počtu účastníků a skupin je cena smluvní.