Nederlandse Orde van Imams

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van meer dan 30 Schriftgeleerden van de Ahl oes Soennah wal djama’ah, die georganiseerd de islamitische maatschappij in Nederland wil dienen. Ook willen wij voor externe partijen, zoals overheidsinstanties, fungeren als een centraal punt voor Islamitische aangelegenheden.

Onze doelen

Met de kennis die wij als Schriftgeleerden gezamenlijk bezitten, willen wij u dienen. Daarbij willen wij centraliteit en toegankelijkheid creëren. Dit doel van ons kunnen we als volgt specificeren:

  • Het op religieus, sociaal en maatschappelijk gebied bevorderen, verspreiden en borgen van de soennitische islamitische leer in de Nederlandse samenleving.

  • Het bevorderen van de saamhorigheid binnen de islamitische gemeenschap in het algemeen en tussen Schriftgeleerden, moskeeën en andere islamitische organisaties in het bijzonder.

  • Het bevorderen van vrede binnen de Nederlandse samenleving en het onderhouden van contacten met centrale en lokale overheden en/ of andere instellingen in en buiten Nederland.

  • Het adviseren van de soennitische moslim gemeenschap in Nederland en daarbuiten, alsook overheden en andere publieke en private organisaties en/of particulieren aangaande religieuze kwesties.

  • Kwaliteitsborging m.b.t. het uitvoeren van religieuze taken en diensten conform de soennitische leer van de aangesloten leden.

  • Het actief ondersteunen en adviseren van islamitische onderwijs in Nederland.

Centraliteit en toegankelijkheid

Dit zijn kernwaarden voor NOVIM. Vanuit de Schriftgeleerden creëren wij met NOVIM een centraal punt voor de Nederlandse samenleving inzake islamitische vraagstukken. Hierbij hebben wij toegankelijkheid hoog in het vaandel. Omdat wij een jonge en dynamische organisatie zijn, kunt u ons altijd gemakkelijk en op een laagdrempelige manier bereiken via diverse media.