OnlineEducation.no

Hvem er vi?

OnlineEducation tilbyr nettbaserte kurs som forbereder deg til Norskprøven, Bergenstesten og eksamen i norsk. Vi tilbyr også avansert skrivetrening i norsk for deg som skriver mye, ønsker å utvide ordforrådet og perfeksjonere rettskriving og setningsoppbygging. Kursene gjennomføres på vår læringsplattform Moodle. Med våre løsninger vil du alltid ha mulighet til å bestemme tid, sted og ditt eget tempo. Kursene består av en rekke oppgaver, tekster og skriftlige innleveringer. I tillegg får du tilgang til oppgavebanken med 100 grammatikkoppgaver med automatisk vurdering.

OnlineEducation gir deg individuell undervisning – bare deg og læreren.

Bli klar til Norskprøve A1-A2

www.onlineeducation.no

Dette nettbaserte kurset er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og vil bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk, og ønsker samtidig å gå opp til Norskprøven A1-A2. Kurset er en samling av øvingsressurser til Norskprøven A1-A2. Du får øve på lytte- og leseferdighetene dine, samt grammatikkoppgaver og noen skriftlige innleveringer. Kurset har ca. 50 oppgaver med automatisk vurdering og hver oppgave kan tas 2 ganger. Du er klar til å ta Norskprøven A1-A2 hvis du består ca. 75 % av oppgavene i dette kurset.

Bli klar til Norskprøve A2-B1

www.onlineeducation.no

På dette nettbaserte kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir godt rustet til å oppnå gode resultater på prøven. Gjennom flere oppgaver vil du trene på å uttrykke dine synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer. Kurset er en samling av øvingsressurser til Norskprøven A2-B1. Du får øve på lytte- og leseferdighetene dine, samt grammatikkoppgaver og noen skriftlige innleveringer. Kurset har ca. 50 oppgaver med automatisk vurdering og hver oppgave kan tas 2 ganger. Du er klar til å ta Norskprøven A2-B1 hvis du består ca. 75 % av oppgavene i dette kurset.

Bli klar til Norskprøve B1-B2

www.onlineeducation.no

På dette nettbaserte kurset vil du gå gjennom et bredt spekter av krevende oppgaver som forbereder deg til å ta Norskprøven B1-B2 En slik bestått prøve gir deg mulighet til å kunne søke om plass på høyskoler og universiteter, samt noen utvalgte stillinger i Norge. Kurset er en samling av øvingsressurser til Norskprøven B1-B2. Du får øve på lytte- og leseferdighetene dine, samt grammatikkoppgaver og noen skriftlige innleveringer. Kurset har ca. 50 oppgaver med automatisk vurdering og hver oppgave kan tas 2 ganger. Du er klar til å ta Norskprøven B1-B2 hvis du består ca. 75 % av oppgavene i dette kurset.

Skrivetrening på B2-C1 nivå

www.onlineeducation.noDette nettbaserte kurset er for deg som trenger å bli bedre i akademisk eller forretningsspråk. På kurset øver du på å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster som avsluttende oppgaver, møtereferater, viktige e-poster, klager, oppsigelser mm. Du vil lære å uttrykke deg flytende og spontant uten at den skriftlige kommunikasjonen blir anstrengende for noen av partene. I tillegg vil du lære deg å bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig i sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Kurset er praktisk rettet, og baserer seg på kunnskapene du har i norsk fra før.


Skrivetrening for helsepersonell

www.onlineeducation.no


Dette nettbaserte kurset i helsenorsk er for deg som har din utdanning fra utlandet og ønsker å jobbe innenfor helse og omsorg. Du vil utvikle ordforrådet ditt og lærer både å forstå og å uttrykke deg mer presist i din kommunikasjon med pasient, pårørende, kollegaer og arbeidsgiver. Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som er innvandrer med helsefaglig bakgrunn og som ønsker å jobbe innen helse- og omsorgssektoren. Kurset kan også være aktuelt for deg som ønsker å ta utdanning innen helsesektoren. Kurset er praktisk rettet, og baserer seg på kunnskapene du har i norsk fra før.


Skrivekurs for deg som skal ta skriftlig eksamen

www.onlineeducation.no

Dette nettbaserte kurset er for deg som ønsker kun øve på den skriftlige delen ved Norskprøven A2, B1 eller B2, Bergenstesten eller Norsk som andrespråk Vg3. På kurset leverer du 4 oppgaver og du får veiledning på hver av dem. Gjennom repetisjon, praktiske øvelser og teknikker øver du på de ferdighetene som kreves for å kunne bestå prøve eller eksamen. I løpet av kurset får du gjennomføre flere skriveoppgaver av samme type som dem du vil få på prøven eller eksamen, slik at du stiller godt forberedt. Kurset er intensivt og krever en del hjemmearbeid.


Forberedende kurs til Bergenstest

www.onlineeducation.no

Hvis du består Bergenstesten, er du bedre kvalifisert for jobber der det stilles krav til norskkunnskaper på høyere nivå, f.eks. i helsevesenet og andre offentlige etater. Denne testen er også fortsatt krav på noen høgskoler og universiteter i Norge. Det blir gitt flere skriveoppgaver som du får skriftlig tilbakemelding på. Studieformen på kurset er individuelt arbeid gjennom læringsplattformen. Du får muligheten til å innøve relevante kunnskaper og teknikker for gjennomføring av testen. Kurset handler også om å forbedre leseforståelse, lytteforståelse og skrivekunnskaper.

Bli klar til Statsborgerprøven

www.onlineeducation.no


Er du mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du blant annet dokumentere at du har bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Du kan dokumentere kravet med bestått Statsborgerprøve eller bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk. I tillegg må du ha bestått nivå A2 eller bedre i norsk muntlig evt. ha gjennomført opplæring i norsk, eller norsk og samfunnskunnskap. På dette kurset kan du øve deg på eksempeltester til Statsborgerprøven, samt lese teorien om temaene.

Kurset har ca. 50 oppgaver med automatisk vurdering og hver oppgave kan tas 2 ganger. Du er klar til å ta Statsborgerprøven hvis du består ca. 75 % av oppgavene i dette kurset.


Trenger du veiledning?

www.onlineeducation.no


Er du usikker på hvor du bør starte? Kontakt oss gjerne for veiledning.

Send e-post til:

kurs@onlineeducation.no eller ring:


923 08 766 for mer informasjon.