Onze schoolvisie

Als school laten we ons inspireren door het verhaal van de goede herder. Dit verhaal vertelt op een mooie manier wat wij als school dromen voor onze kinderen. Net als een goede herder proberen we op een goede manier zorg te dragen voor alle kinderen en laten we hen voelen dat alle “schaapjes” voor ons belangrijk zijn.

We willen met hen op ontdekkingstocht zodat ze tijdens het leren en ontwikkelen…

tijd krijgen

groeien vanuit eigen talenten

zorgzaam met elkaar en de wereld omgaan

respect beleven

humor en plezier vinden


We willen graag alle kinderen tijd en ruimte geven om aan hun lessen en taken te kunnen werken. We houden hierbij rekening met het tempo van ieder kind.


We nemen de tijd om:


 • in te zetten op de totale ontwikkeling
 • te luisteren naar elk kind
 • ieder kind op zijn niveau te laten ontwikkelen
 • hulp en zorg te bieden waar nodig
 • kinderen te begeleiden bij het leren


We gaan op zoek naar kansen om het leren op eigen maat te kunnen aanpakken. Gebruik je talenten, geniet van kleine stappen vooruit, leer omgaan met lukken en mislukken.


We zetten in op de groei van kinderen door:


 • veel leesmomenten aan te bieden
 • in te zetten op actief leren en ontdekken
 • sterk te differentiëren
 • gevarieerde werkvormen aan te bieden (groepswerk, contractwerk, ICT,...)
 • kinderen sociaal vaardiger te maken


We hebben aandacht voor alle kinderen en willen hen de beste zorgen bieden om op eigen niveau stappen vooruit te zetten.


We dragen zorg voor onze kinderen door:


 • huistaakbegeleiding aan te bieden
 • extra zorgleerkrachten in te zetten
 • een uurtje groene leerkracht te organiseren om kinderen tijd en ruimte te
 • geven voor een gesprek.
 • (in)formele gesprekken te voeren (kindercontacten, kringgesprekken)
 • aan projecten deel te nemen om gezinnen te steunen en de veiligheid van de kinderen te garanderen.


We laten de kinderen voelen dat ze de moeite waard zijn en vragen om aandacht te hebben voor zichzelf, anderen, materiaal,...


We hebben respect voor:


 • elkaars gewoontes, godsdienst en cultuur
 • het christelijk geloof
 • elkaar
 • de leerkrachten
 • materiaal


Onze positieve kijk en onze optimistische houding doen ons deugd beleven in ons werk. Daardoor wordt leren prettig!


Op school beleven we plezier:


 • onder de leerkrachten zelf
 • door lessen fijn, leuk en gevarieerd aan te brengen
 • met de spelenkoffers en boeken
 • tijdens de beloningsdagen
 • door in te zetten op actief leren