1878 - 1934

 • Tussen 1876 en 1878 wordt de school en de abdij opgericht door Pastoor Pollet.

 • Er komen zusters Franciscanessen uit Manage, een gemeente in Henegouwen, om de school te bedienen. Ze bleven tot in 1955.

 • Pastoor Pollet schrijft in een brief dat de zusters die les komen geven Frans én Nederlands moeten kennen. De klassen moeten ook gemengd zijn.

 • Op de afbeelding is een steendruk van onze school te zien uit het jaar 1878. Naast onze school was er ook de kerk, een pastorie en een zusterklooster, allen in neogotische stijl.

 • In 1886 schrijft de provinciale Overste der Benedictijnen een brief naar de bisschop om zijn beklag te doen over het probleem dat er geen scheidingsmuur is tussen de zusters en de paters van Steenbrugge.

PASTOOR POLLET

BRIEF VAN PASTOOR POLLET

BRIEF VOOR SCHEIDINGSMUUR

KLASFOTO'S MET DE ZUSTERS FRANCISCANESSEN

KLASFOTO'S MET DE ZUSTERS FRANCISCANESSEN

AUGUSTUS 1925

2 schoolzusters worden gehuldigd met een groot volksfeest. De toneelkring 'Kunst Adelt' is ook al van de partij. De geburen van de school worden hier vriendelijk verzocht hunne huizen te bevlaggen.

KLASFOTO UIT 1923 MET MEJUFFROUW CLAEYS

Vrouwelijke leken mochten ook les geven in Steenbrugge maar ze mochten niét gehuwd zijn.

SPOORLIJN 58

In het jaar 1863 werd de spoorlijn tussen Gent-Dampoort en Maldegem verlengd tot in Brugge. Langs deze spoorlijn lag vlak naast onze school het station van Steenbrugge. De overblijfselen van het perron zijn nog steeds terug te vinden op onze speelplaats en werden in 2022 volledig opnieuw ingericht als een 'perron' om gezellig samen te kunnen zitten en lezen. Met kleine historische knipogen willen wij de rijke geschiedenis van deze spoorlijn in ere houden.

1934 - 1953

 • De school wordt opgesplitst in een jongens- en in een meisjesschool.

 • In de jongensschool, Sint-Arnoldusschool, wordt les gegeven door de Broeders Van Liefde.

 • In de meisjesschool, de Sint-Franciscusschool, wordt nog steeds les gegeven door de Zusters Franciscanessen uit Manage.

 • In 1934 vraagt het schoolcomiteit een bijdrage van de Steenbrugse bevolking voor de bouwwerken die komen kijken bij de splitsing van de school.

 • Tijdens WO II werd onze school van 30 oktober tot 4 november 1940 door de 250 Duitse soldaten bezet. Tijdens en na de beschietingen van het station en de brug van Steenbrugge in 1944, kregen de jongens les in de Zeventorentjes en de meisjes in het toenmalige klooster van de Witte Zusters in de Heidelbergstraat.

LES IN DE ZEVENTORENTJES TIJDENS DE BESCHIETINGEN VAN STEENBRUGGE TIJDENS WO II

ENKELE KLASFOTO'S VAN NET NA WO II

KLASFOTO MET MOEDER OVERSTE UIT 1947

DE KLAS VAN GASTON HOORENS, LATER DIRECTEUR

LERARENKORPS 1947

KLASFOTO UIT 1949, DE LATERE MINISTER DANIËL COENS STAAT HIER RECHT, DE VIERDE VAN RECHTS.

1953 - 1988

DE SCHOOL IN 1960 - LET OP DE KERK ZONDER SPITS

 • De Broeders Van Liefde verlaten de school en Gaston Hoorens wordt de eerste lekendirecteur gedurende 35 jaar.

 • In 1955 komen de zusters van Maria van Ingelmunster in de plaats van de Zusters Franciscanessen uit Manage. Zij blijven er op hun beurt lesgeven tot 1976.

 • 1963 - 1965 is een pioniersperiode voor de school:

  1. Jongens en meisjes van het eerste leerjaar worden samen gemengd. Dit was uniek in de Brugse regio en een gevaarlijk experiment volgens de inspectie.

  2. De school kreeg in het 2e-3e leerjaar de eerste mannelijke leerkracht, Emiel Verdievel, in een meisjesschool en was daarmee uniek in België.

 • De 2 scholen worden in 1971 één volledig gemengde lagere school van OLVA.

ZUSTER GEORGES-MARIA IS IN 1955 DE LAATSTE ZUSTER VAN MANAGE

DE KLAS VAN RAOUL LAMBERT UIT 1955

DE SCHOOL IN 1984

SPOORLIJN 58 VERDWIJNT

De laatste passagierstrein vertrok op 26 februari 1959 omstreeks 21.30u naar Brugge, waarna het reizigersverkeer werd overgenomen door autobussen. In datzelfde jaar werd het goederenvervoer tussen Sijsele en Assebroek stopgezet. In 1969 werden de sporen opgebroken. Op de achtergrond zie je ook nog eens stuk van het huidige schoolgebouw.

Nu, tienstallen jaren later is er een fietspad aangelegd op het spoortracé door Assebroek en Ryckeveldebos. De fietsroute tussen Steenbrugge en Maldegem is zo'n 11 km lang en draagt de naam Abdijenroute, verwijzend naar de nabijgelegen Sint-Trudoabdij en het klooster Engelendale. De route is een van de groene assen in beheer van de provincie West-Vlaanderen.

1988 - 2022

 • Mevrouw Henriette Vanhie is directeur van 1988 tot 2000.

 • Vanaf het jaar 2000 tot mei 2022 is Peter Mergaert directeur.

 • Begin 21e eeuw kent onze school een rijke geschiedenis van 125 jaar. Michel Vanderostyne schrijft een boek met daarin de uitgebreide geschiedenis van de Steenbrugse scholen.

 • Op 3 september 2018 nemen de kleuters, de directie en het secretariaat zijn intrek in de gerenoveerde gebouwen van blok A.

 • Tijdens de renovatie werden enkele historische elementen in ere gehouden. Op de foto van de beschermde gevel zie je volgende zaken:

  1. De mijter- of kardinaalsbogen die identiek zijn aan deze van de kerk.

  2. De tandenlijst onder de dakgoot.

  3. De helling aan de muren onderaan.DE BESCHERMDE GEVEL VAN UIT DE BEGINJAREN

EEN STUK NIEUWBOUW AAN DE STRAATKANT

2022 - 20...

 1. In juni 2022 nam Toumai Tobin de fakkel over van Peter Mergaert.

 2. Op 28 oktober werd het 'perron van Steenbrugge' geopend.


WIJ BOUWEN AAN DE BRUG TUSSEN LEREN EN LEVEN