Foresatte

Nettside for foreldre og foresatte ved Oasen-skolene

Hvordan kommuniserer jeg med skolen?

Det er to måter du som forelder/foresatt etablerer en kommunikasjonsløsning til skolen på:

1 Foresattpålogging til Visma Flyt Skole

Oasen-skolene bruker et administrasjonssystem som heter Visma Flyt Skole. Her registreres ulik informasjon om eleven; som f. eks. fravær, kommunikasjon mellom hjem og skole, karakterer, anmerkninger og vurderinger. Du finner informasjon om hvordan du skal logge deg på i dette skrivet.


2 Mobil-app som brukes i den daglige kommunikasjonen med skolen

Tidligere har vi kommunisert via SMS - men nå har vi gått over til en app for mobiltelefon. Hvordan kommer man seg da inn på denne appen? Du finner en liten beskrivelse om dette her.