Om Ung & Eget


Funderar du på att starta eget eller har du startat eget nyligen? Med Ung & Eget kan du få hjälp med information, utbildning och inspiration. För dig som startar företag finns det möjlighet att få en mentor, som följer dig det första året.


Ung & Eget är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och the Citi Foundations globala initiativ "Pathway to progress”. Insatserna från NyföretagarCentrum med information, rådgivning och mentorskap har gjort att unga företagare blivit bättre rustade för framtiden. Sedan samarbetet inleddes 2015 har 8 500 unga nyföretagare startat företag. 

Om NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum har sedan 1985 medverkat till start av över 260 000 nya företag i landet. Under 2022 har 7000 nya företag tillkommit genom NyföretagarCentrums insatser. Särskilda insatser har gjorts för att stötta målgrupper som unga, kvinnor och utrikesfödda. Utan NyföretagarCentrums insatser hade nyföretagandet i landet varit betydligt lägre. NyföretagarCentrums medverkan till start av företag motsvarar 10 % av landets nyregistrerade företag. Genom NyföretagarCentrums stödinsatser med information, rådgivning och mentorskap tillkommer fler hållbara nya företag med högre överlevnad och högre lönsamhet – insatser som har positiv inverkan på ekonomisk tillväxt, sysselsättning, jämställdhet och integration.

Om Citi Foundation

Citi Foundation är banken Citis stiftelse som arbetar för att främja den ekonomiska samhällsutvecklingen runt om i världen och fokuserar på initiativ som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk integration. För mer information, www.citifoundation.com

Fakta om Citi

Citigroup Inc. (Citi) är en av världens största banker. Verksamhet finns i över 160 länder med 200 000 anställda. Citi tillhandahåller ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. I Norden har banken funnits sedan 1970-talet med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Fokus är företags- och investmentbanking, värdepappersförmedling, transaktionstjänster och förmögenhetsförvaltning. För mer information; www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi