Erasmus+ project PAGOSTE 2020-2023

NEW MECHANISMS OF PARTNERSHIP-BASED GOVERNANCE AND STANDARDIZATION OF VOCATIONAL TEACHER EDUCATION IN UKRAINE (PAGOSTE)

(609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP)

НОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ПАРТНЕРСТВА ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

(609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP)

Erasmus+ проект «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) має на меті покращення управління професійною підготовкою викладачів професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні. Професіоналізація викладачів, які працюють в сфері ПТО, вважається складнішим завданням, ніж в системі загальної освіти, оскільки тут актуальність компетентностей викладачів впливає не тільки на учнів закладів ПТО, але і на якість ПТО як такої і її функціональність для сектора зайнятості. Узагальнюючим критерієм якості є впевненість в тому, що очікування закладів ПТО, мотивація та компетентності майбутніх викладачів можуть бути узгоджені між собою.


Проєкт спрямований на розвиток і пілотування нових структур управління між українськими університетами-партнерами та регіональними закладами ПТО. Основна увага приділяється подоланню теоретично-практичних пробілів між університетською освітою та вимогами до викладання у закладах ПТО, а також на створення нової, тобто заснованої на партнерстві, структури управління між відповідними стейкхолдерами системи підготовки викладачів професійно-технічної освіти.