กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

             กลุ่มงาบริการสารสนเทศยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                ประจำปีการศึกษา 2565 ยินดีให้บริการทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ ออนไซต์