Norsk Migrasjonsforum
ÅRSMØTE MED VALG blir onsdag 3. april 2019

Du finner referatet fra møtet her (pdf)

Boken var den første. Vi ønsker å lage flere bøker med informasjon og bilder fra Ryfylke, Jæren og Haugalandet.

Innsamling av migrasjonshistorie.:

Kilder.:

Mangler det noe om din kommune?

Tabellen viser når de reiste fra Rogalands bygder i perioden 1866 til 1900. Ryfylkingene og nordfylket reiste først.

Fotografier fra tiden med utvandring. Vi kan gjerne vise flere bilder med opphav i flere enn de åtte kommune vi har nå.

Har du informasjon og bilder om temaet, så høre vi svært gjerne fra deg.