Film 14

Hvem kontakter du - og hvornår?

Hvis du har spørgsmål til dit barns skolegang, eller hvordan dit barn har det i skolen, skal du kontakte læreren.

Husk; du kender dit barn bedst. Læreren har derfor brug for din hjælp til at kunne støtte dit barn bedst muligt. Du hjælper læreren ved at komme til skole-hjem-samtaler, og ved at holde øje med, hvad der sker i Aula.

Du er altid velkommen til at besøge skolen, også hvis du gerne vil se, hvordan en skoledag forløber.

Hvis dit barn oplever problemer med de andre børn, skal du altid kontakte læreren. Kontakt ikke børnenes forældre.

Flere sprog
Lær dansk