Film 9

Hvad lærer dit barn på 2. årgang?

Dansk: På 2. årgang har dit barn flest lektioner i dansk. Dit barn er blevet bedre til at læse og skrive. De fleste børn har “knækket læsekoden” når de slutter 2. klasse. Det vil sige, at de nu kan læse. Ligesom børnene bliver bedre til at læse, bliver de også bedre til at stave og skrive. I slutningen af 2. klasse skal børnene kunne genfortælle en historie de har læst eller hørt, og de arbejder med udvalgte forfattere.

Matematik: Dit barn har også mange matematiktimer. I matematik øver børnene sig på plus og minus og de begynderogså at øve tabellerne. De arbejder med geometri og hvordan matematik kan bruges i hverdagen.

Kristendomskundskab: Dit barn har cirka 1 lektion i kristendomskundskab om ugen. Børnene undervises i livsfilosofi og i fortællinger fra biblen.

Idræt: Dit barn har også cirka 2 lektioner idræt om ugen, hvor de bevæger sig og får sved på panden. Piger og drenge har idræt sammen, men de klæder om i hvert sit rum. Husk idrætstøj og håndklæde, alle børn skal bade efter idræt.

Musik: Børnene har cirka 2 musik lektioner om ugen. De synger, og bliver introduceret til forskellige instrumenter, de leger sanglege og bevæger sig til musikken.

Engelsk: På 2. årgang har dit barn en lektion engelsk om ugen. I engelsk øver de sig på at tale sammen på engelsk og skrive enkelte ord og korte sætninger. De synger også engelske sange.

Billedkunst: Børnene har cirka 2 lektioner om ugen i billedkunst. Her tegner og maler de. De arbejder også med ler og andre materialer. Sommetider udstiller børnene de ting, som har de lavet.

Natur/teknologi: I natur/ teknologi har børnene fokus på naturen og teknologien omkring dem. De arbejder med årstiderne, vejret. Men det kan også være f.eks. hvordan en cykel fungerer og bevæger sig. Børnene har cirka 2 lektioner Natur/teknologi om ugen.

Oversæt teksten
Mere om