Film 9

Hvad lærer dit barn på 1. årgang?

Dansk På 1. årgang har dit barn flest lektioner i dansk. I dansk lærer dit barn at læse små lette tekster, og det øver sig også på at skrive.

Matematik: Dit barn har også mange matematiktimer. I matematik lærer børnene at tælle, de lærer plus og minus og geometri. De lærer også hvordan de kan bruge matematik i hverdagen, f.eks. når man køber ind.

Kristendomskundskab: Dit barn har cirka 2 lektioner i kristendomskundskab om ugen. Børnene undervises i livsfilosofi og i fortællinger fra biblen.

Idræt: Dit barn har også cirka 2 lektioner idræt om ugen, hvor de bevæger sig og får sved på panden. Piger og drenge har idræt sammen, men de klæder om i hvert sit rum. Husk idrætstøj og håndklæde, alle børn skal bade efter idræt.

Musik: Børnene har cirka 2 musik lektioner om ugen. De synger, og bliver introduceret til forskellige instrumenter, de leger sanglege og bevæger sig til musikken.

Engelsk: I 1. klasse bliver dit barn introduceret til engelsk og har en lektion om ugen. Her synger de sange og laver rim på engelsk og de lærer at sige og forstå korte sætninger.

Billedkunst: Børnene har cirka en lektion om ugen i billedkunst. Her tegner og maler de. De arbejder også med ler og andre materialer. Sommetider udstiller børnene de ting de har lavet.

Natur/teknologi: I natur/ teknologi har børnene fokus på naturen og teknologien omkring dem. De arbejder med årstiderne og vejret, men det kan også være f.eks. hvordan en cykel fungerer og bevæger sig. Børnene har cirka en lektion Natur/teknologi om ugen.

Flere sprog
Lær dansk