Oppgave 5

Nå skal dere lese et uttrag fra teksten "Fisket i Norden / Fiskeri i Norden" .

Den ene del av teksten er på dansk og den andre er på svensk.

  • Jobb sammen i gruppene deres
  • Les tekstene sammen og svar på spørsmålene i fellesskap.
  • Sjekk svarene etterpå (de blir sendt til e-posten)

God fornøyelse!

Tekst 1

Fiskeriet i de nordiske lande har været af afgørende betydning for livet i disse lande, siden de første mennesker valgte at bosætte sig her. Det siger næsten sig selv at med vand til alle sider, har havet både draget og været frygtet – og ikke mindst været en vigtig kilde til mad.

Der er fundet efterladenskaber på stenalderbopladser over alt i de nordiske lande, som vidner om fiskeriets betydning for mere end 10.000 år siden, men det er alligevel først i Middelalderen, at fiskeriet begynder at blive et erhverv med betydning ud over landenes egne grænser. Omkring år 1100 er fiskeriet af vigtig handelsmæssig betydning, specielt i Norge, som eksporterer store mængder tørret og saltet fisk fra Nordnorge og området omkring Lofoten til både Tyskland og England. Men også Danmark levede i Middelalderen godt af sildefiskeriet i Østersøen. Den danske krønikeskriver Saxo beretter således, hvordan Østersøen gemte på enorme mængder af sild. Der var så mange, at fartøjernes mandskaber kunne tage fiskene op med hænderne uden brug af garn. En tredje beretning fortæller, at sildemængden var så stor, at skibenes besætning kunne samle fiskene op med deres sværd.


Tekst 2

Norden är ett område med mycket lång kustlinje och därmed har vi enkel tillgång till havet. Det har gjort de nordiska länderna till några av de största exportörerna av fisk. Grönland har, med sina nästan 45 000 kilometer kuststräckning, den längsta kustlinjen i Norden. Men också andra länder i Norden har mycket kust. Visste du t.ex. att det i Danmark inte finns någon plats i landet där det är mer än 52 km till närmaste kust?

De nordiska kuststräckorna:

Grönland 44 087 km / Norge 25 148 km / Sverige 11 530 km / Danmark 7 314 km / Island 4 988 km /Svalbard 3 587 km / Finland 1 126 km / Färöarna 1 117 km

I dag är fiskets betydelse inte så stor i Danmark och Norge som den har varit, medan Grönland, Färöarna och Island fortfarande betraktar fisket som det viktigaste yrket i landet. Speciellt i Island är man mycket medveten om de utmaningarna som fiskaryrket ställts inför och man har jobbat hårt på att etablera en fiskeindustri som utnyttjar fisken mera och bättre, så att man kan tjäna pengar utan att man behöver fiska lika mycket.

Islänningar har bedrivit fiske till havs sedan urminnes tider. Det var vikingarna som först koloniserade ön och från början bedrevs lantbruk och fiske utifrån små bosättningar och landets barska natur gjorde det svårt att få bosättningarna att växa. Under senare tid är det däremot ingen tvekan om att utvecklingen och utnyttjandet av havets resurser har skapat Islands industriella revolution och har varit fundamentet för den moderna välfärden. Även i dag får nationen största delen av sina valutaintäkter från export av fiskeprodukter.

På Färöarna kommer nästan 89 % av exportintäkterna från fiske. På Grönland är det 63 % och i Island 39 %. I Norge och Danmark ligger siffrorna på 6 % respektive 3 %.