Oppgave 3

De tre nabospråkene

De tre nabospråkene svensk, dansk og norsk

Dansk, norsk og svensk er nabospråk. Det betyr at de de tre språkene er i veldig nær familie med hverandre; de er nært beslekta. Så nært at det faktisk er ganske enkelt å lære og forstå dem. Mange ord er helt like, noen ord ligner hverandre ganske mye, men så er det også noen ord som er helt ulike.

  • Nå skal dere lese en tekst som ble skrevet av noen svenske barn som deltok i Nordens Dager.
  • Klikk på “Spørsmål til teksten” når dere er ferdige å lese.
  • Svar på spørsmålene
  • Send inn svarene
  • Les over svarene deres og sjekk hvor mange spørsmål dere klarte å svare riktig på
  • God fornøyelse!

Svensk tekst

Det har varit roligt att prata med andra dock väldigt svårt att förstå vissa. Tur man har google översätt... Man visste inte riktigt hur man skulle formulera sig så att de andra förstod.

Det var kul att höra andra språk även fast man inte förstod allt. Danskan var lättast. Det var negativt att det laggade en del. Vi fick inte tag i islänningarna.

Det var överraskande när vissa förstod oss när inte vi förstod dom. Danskan förstod man bättre än vad man trodde.

Danmark har bara 6 veckors sommarlov och deras drottning heter Margarete (vår kungs kusin).

Färöarna hade inte Ikea och åt inga lussekatter.

I Färöarna dödade dom mycket valar vilket var överraskande. De frågade oss varför vi inte åt valar. Den tanken har aldrig slagit oss att äta valar. Vet ingen svensk som äter valar.