Oppgave 1

Oppgave 1

Presentasjon på nabosprog

Nå skal dere lage en presentasjon av en person. Dere bestemmer selv hvem dere vil presentere. Det kan være en person dere kjenner eller en fiktiv person.

I presentasjonen skal dere bruke minst ti danske eller ti svenske ord/setninger. Dere finner disse ordene i språkkistene nedenfor. (Dere kan selvsagt også velge å lage en presentasjon på svensk og på dansk).

Når dere har skrevet presentasjonen deres, skal dere dele den med oss på google+. Dere kan lese den høyt, lage en liten film, en tegnefilm - kort sagt - dere bestemmer selv hvordan dere skal presentere dette. Presentasjonen skal ta maks to minutter, og husk at det er svært viktig at dere snakker tydelig.

Viktig:

  • Hold kameraet riktig.
  • Tenk på lyden, det er viktig at du kan høre hva du sier.
  • Snakk sakte og tydelig