Producer

PRODUSERE

Til læreren

Oppgave 1

Fokus er rettet mot elevene selv og hvordan de ønsker å representere hjemstedene sine, skolene sine og klassene sine for sine jevnaldrende ute i Norden. Videre ber vi elevene om å bruke noen ord fra nabospråkene i filmen sin, noe som også skal være med på å fremme forståelsen for filmens mottakere.