Producer

PRODUSERE

Til læreren

Fokus og veiledning

Til disse to oppgavene skal elevene laste opp eget materiale i form af bilder, videoer eller tekst. Utover de språklige og formidlingsmessige utfordringene vil elevene også bli fortrolige med redskapene på plattformen.

Oppgave 1

Fokus er rettet mot de tre nabospråkene norsk, svensk og dansk, og vi ber elevene om å prøve å måle krefter med språkene. Dette til dels for å styrke elevenes forståelse for språkene, men også for å introdusere dem for noen nyttige fraser, før de skal kommunisere med sine nordiske jevnaldrende.

.Oppgave 2

Fokus er rettet mot elevene selv og hvordan de ønsker å representere hjemstedene sine, skolene sine og klassene sine for sine jevnaldrende ute i Norden. Videre ber vi elevene om å bruke noen ord fra nabospråkene i filmen sin, noe som også skal være med på å fremme forståelsen for filmens mottakere.