เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

1. ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่

2.คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

3.วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

4.นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่

5.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่

6.สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่

7.ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่

8.ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่

9.ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่

10.ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่

11.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่

12.คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่

13.หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่

14.การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่

15.ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่

16.การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่

17.การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่

18.การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่