Studieplan HF på NGHF


Aug-sept: Sprog- og læseintro

It-intro

Læse-/stavescreening

Matematikscreening

Intro-samtale med

studievejleder

Oktober: PKL1: Interesseafklarende

Fagkommentarer og

evalueringssamtaler i

krea og idræt

Januar: Eksamen i krea/idræt

Januar: PKL 2: Fagpakkeafklarende (karrierekompetence)

Fagpakke- og valgfagsvalg

Februar: Fagkommentarer og

evalueringssamtaler

Historieopgave

Marts: Terminsprøve i skriftlig

matematik

Maj: Intern prøve i alle NF-fag

samlet

Fagkommentarer i fortsætterfag

Juni: Studietur

(global kompetence)

Ekstern prøve i ét NF-fag og

matematik skriftligt og

mundtligt.

Årsprøve i KULT-fag

September: Evt. Studiepraktik

Oktober: Lille Skriftlig Opgave LSO

PKL 3 – fremtidigt

karriere- og

uddannelsesvalg

November: Fagkommentarer og

evalueringssamtaler i

kult

December: Intern prøve i alle KULT-

fag samlet

Januar: Ekstern eksamen i ét

KULT-fag

Februar: Fagpakkedag

Marts: Terminsprøver Dansk + Engelsk + evt. valgfag

April: SSOMaj: Skriftlig eksamen: Dansk, engelsk + evt. valgfag