นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000หมายเลขโทรศัพท์ 037-349-652 E-mail nyk_nfedc@nfe.go.thผู้ดูแลระบบ นายเชาวน์วิท เรืองศรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก