สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครนายกเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000หมายเลขโทรศัพท์ 037-349-652  E-mail  nyk_nfedc@nfe.go.thผู้ดูแลระบบ นายเชาวน์วิท เรืองศรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครนายก