นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายกเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000หมายเลขโทรศัพท์ 037-349-652 E-mail nyk_nfedc@nfe.go.thผู้ดูแลระบบ นายเชาวน์วิท เรืองศรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก