ประชาสัมพันธ์ งานดี ตำปหน่งดี "ไทยมีงานทำ" สนใจคลิกได้ที่

ลงทะเบียนสำหรับประชาชน คลิก https://connect.egov.go.th/Account/Register...

ค้นหางาน คลิก https://thaimengaantam.doe.go.th/

ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน https://unemploy.doe.go.th/welcome?ms=1688369506036


สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครนายกเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000หมายเลขโทรศัพท์ 037-349-652  E-mail  nyk_nfedc@nfe.go.thผู้ดูแลระบบ นายเชาวน์วิท เรืองศรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครนายก