אלופי תקשוב נהלל תש"פ


משימה ראשונה: התחברות

כתבו את שם המשתמש שלכם (כתוב ביומן או תקבלו פתק) לאחר מכן כתבו את הכתובת הבאה: אפשר גם להעתיק אותה כאן ולהדביק אותה בשדה שם המשתמש הנדרש.

@nahalal.tzafonet.org.il

משימה שנייה: יצירת מחברת דיגיטלית על שמכם-לחצו "חדש-תיקיה-כתבו המחברת הדיגיטלית של (שמכם). כדי לשתף את התיקיה עמדו עם העכבר על שם התיקיה, לחצו לחצן ימני-שתף-כתבו בתיבת השיחה אילן בר שלום.
לוח צלצולים