ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเมืองยางศึกษา กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนางออ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา จำนวน 10 ทุน อ่านต่อ...  


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเมืองยางศึกษา นำโดย ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัด "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566" เพื่อทำความเข้าใจชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ...  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยาง อ่านต่อ... 

KORAT PAO EDUCATION AND INNOVATION FAIR 2023

คุณครูกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ KORAT PAO EDUCATION AND INNOVATION FAIR 2023 ณ โคราชฮอลล์ เซนทรัล โคราช 

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

THAILAND WORLD MUSIC CHAMPIONSHIPS

ได้รับรางวัลอันดับ 8 ประเภท MARCHING STREET PARADE Division 1 

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

THAILAND WORLD MUSIC CHAMPIONSHIPS

ได้รับรางวัลอันดับ 7 ประเภท DRUMLINE BATTLE - PROFESSIONAL CLASS 

การแข่งขันวงโยธวาทิตโลก แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565


ได้รับรางวัลอันดับ 3

ความสามารถระดับเหรียญเงิน

ด้วยคะแนน 78.100 คะแนน

ประเภทการแข่งขัน Marching Field Parade

ชื่อชุดการแสดง Mueangyangsuksa Christmas Parade Show 

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565


การมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน กีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565

สถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563


โรงเรียนเมืองยางศึกษา ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา อ่านต่อ... 

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา KORAT PAO EDUCATION AND INNOVATION FAIR 2023 ณ โคราชฮอลล์ เซนทรัล โคราช อ่านต่อ... 

วันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2566 นางสาวมุทิตา บรรหาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรมเดอะริช โฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อ่านต่อ...  

วันที่ 6-7 เมษายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอนุโมทนาบุญ งานอุปสมบทพระอวยชัย ณ พัทธสีมาวัดนางออ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...  

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี "สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" พร้อมรับชมการรำบวงสรวงย่าโมจากทุกตำบล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง อ่านต่อ... 

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสันติ  ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม รากราชสีมา นำสู่ ทาน ศีล ภาวนา" นุ่งโจง นั่งสาด ตักบาตร เสริมบุญ เนื่องในงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ณ วัดโนนลอย บ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...