Dragi gosti,

Tokom boravka u Crnoj Gori u obavezi ste da izvršite prijavu i odjavu vašeg boravka.

Ukoliko boravite u hotelu, privatnom smještaju ili drugom ugostiteljskom objektu vaš domaćin je dužan prijaviti boravak za vas u roku od 12 časova od vašeg dolaska i izvršiti odjavu vašeg boravka.

Ukoliko ste stranci, i u Crnoj Gori boravite u u turističke svrhe, a ne koristite usluge davaoca smještaja, možete prijaviti boravak lokalnoj turističkoj organizaciji ili policiji u mjestu u kojem boravite, odnosno preko nadležnog organa lokalne uprave u roku od 24 časa od dolaska.

Ukoliko u Crnoj Gori boravite u više opština, dužni ste prijaviti boravak u svakoj opštini u kojoj ostajete duže od 24 časa.

Prijava je predmet kontrole!