Selamat datang ke Digital Educational Learning Initiative Malaysia.

Satu pelantar sehenti untuk semua keperluan pendidikan anda. 

Kami menyediakan sumber, panduan dan maklumat untuk murid, guru dan ibu bapa untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu supaya tiada murid yang ketinggalan.