BAHASA ARAB KSSM TINGKATAN 1

 ・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・

Saya Najihah binti Khairuldin, pelajar PDPP PPC 2024 Bahasa Arab di IPG Kampus Pendidikan Islam.

Merupakan graduan Universiti Yarmouk, Jordan dalam jurusan Bahasa Arab dan Kesusasteraannya. Terima kasih kerana mengunjungi Google Sites ini. Semoga bermanfaat!

Rancangan Pengajaran Harian

Papan Cerita

papan cerita.pdf

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran:

Bahasa Arab

Kelas:

1 Jazari

Tarikh:

21 Februari 2024

Topik/Tajuk:

Mari Berbelanja (At-Tarkib)

Pengetahuan Sedia Ada:

Pelajar mengetahui bidang pekerjaan dalam Bahasa arab 

Standard Kandungan:

3.2 Boleh membaca klausa idhafi dan naat dengan betul 

Standard Pembelajaran:

3.2.1 Membaca klausa dengan bacaan yang betul dari segi:

i. Sifat huruf dan makhrajnya

ii. Konsonan dan vokal

3.2.3 Membaca klausa dan mengetahui maknanya

3.2.4 Membaca klausa dan mengelaskannya kepada klausa idhafi dan naat

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:

1.   Membaca klausa dengan betul dan jelas

2.   Membaca klausa dan mengetahui maknanya dengan tepat

3. Membaca klausa dan mengelaskannya kepada klausa idhafi dan naat dengan tepat 

Kriteria Kejayaan:

Pelajar dapat:

1.       Membaca klausa dengan betul dan jelas selepas membaca slaid

2.       Membaca klausa dan mengetahui maknanya dengan tepat selepas aktiviti Nearpod

3.       Membaca klausa dan mengelaskannya kepada klausa idhafi dan naat dengan tepat selepas penerangan guru

Penerapan Nilai:

Tawakkal, Bersungguh-sungguh

Pentaksiran Bilik Darjah:

Penulisan