ห้องเรียนออนไลน์ครูเล็ก

ครูศศิธร สมหมาย

โรงเรียนเมืองนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ครูเล็ก

สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์กับห้องเรียนออนไลน์ครูเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครูศศิธร สมหมาย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 - ม.6
โรงเรียนเมืองนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ จ.นครนายก 26000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

เลือกชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ช่องทางการติดต่อ