Път към уменията на 21. век

Информационен формуляр МГ "Д-р Петър Берон".docx

Очаквани резултати в прогимназиален етап

Очаквани резултати от обучението в 8 и 9 клас