Емоционални и социални компетентности в прогимназиален етап

Очаквани резултати в прогимназиален етап

Очаквани резултати от обучението в 8 и 9 клас