Metakognitiiviset taidot jatko-opintovalmiuksina

37. Tarkoitus