פעילות התמימים - ל"ג בעומר

לתרומות בדף מאובטח דרך 'נדרים פלוס' - הקש כאן

לתרומות בדף מאובטח דרך 'אישורית זהב' לצורך קבלה תרומה עם סעיף 46 - הקש כאן

לתרומות בהעברה לחשבון בנק:

בנק דיסקונט (11) סניף 153 - ח"ן 49747 - ע"ש שניאורסון לוי (לציין עבור פעילות התמימים לג בעומר)

לתרומות בהעברה לחשבון בנק לצורך קבלה תרומה עם סעיף 46:

בנק פאג"י (52) סניף 187 - ח"ן 409612286 - ע"ש 'בית לוי יצחק' (לציין עבור פעילות התמימים לג בעומר)