❗️ วิธีการใช้งาน ❗️ 👉 แนะนำให้ใช้งานใน PC

📅 ตรวจสอบปฏิทินเพื่อดูรถยนต์ที่ว่าง หลังจากนั้นเลื่อนไปกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง 📝

*หลังจากกรอกแบบฟอร์ม ระบบจะทำการส่งไฟล์ PDF ไปยังเมลของท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูล

และนำส่งไปยังกลุ่มอำนวยการ หากมีการแก้ไขข้อมูล โปรดแจ้งไปยังกลุ่มอำนวยการ ⚙️

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้ทำการรีเฟรช 1 ครั้ง 🔄🚐 ผลการจองรถยนต์ราชการ🚐

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ สพม.นครราชสีมา