❗️ วิธีการใช้งาน ❗️ 👉 แนะนำให้ใช้งานใน PC

📅 ตรวจสอบปฏิทินเพื่อดูห้องประชุมที่ว่าง หลังจากนั้นเลื่อนไปกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง 📝

หากมีการแก้ไขข้อมูล โปรดแจ้งไปยังกลุ่มอำนวยการ ⚙️

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้ทำการรีเฟรช 1 ครั้ง 🔄🏢ผลการจองห้องประชุม🏢

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม สพม.นครราชสีมา (Last-Responses)