Facebook Fanpage สพม.นครราชสีมา

Link ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสารสนเทศ สพม.นม

ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พุธเช้าข่าว สพฐ.


แนะนำ สพม.นครราชสีมา

ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ โรงเรียนภู่วิทยา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 รับเกียรติบัตรผลคะแนนสูงสุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ณ หอประชุม 35 ปี โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมา

Carousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่ 29 กรกกฎาคม 2563 สพม.31 ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.31
โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31 มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.31
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง ได้แก่ ผู้ประสานงานการประเมิน และผู้รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 30 โรงเรียน ในสังกัด สพม.31

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

E-SERVICE