ข่าวกิจกรรม

23  พฤศจิกายน 2564

ต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเปิด "อาคารสิริสีมาพัฒน์" ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

<ดูเพิ่มเติม>

19  พฤศจิกายน 2564

ต้อนรับคณะติดตาม สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

<ดูเพิ่มเติม>

16  พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ สพม.หนองคาย สพม.บึงกาฬแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดบึงกาฬ และ สพม.กาฬสินธุ์

< ดูเพิ่มเติม >

12 พฤศจิกายน 2564 

 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ สำนักงานงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ สพม.กาฬสินธุ์
< ดูเพิ่มเติม >

11 พฤศจิกายน 2564

ศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ สพม.บึงกาฬ
< ดูเพิ่มเติม >

10 พฤศจิกายน 2564

ศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ สพม.หนองคาย
< ดูเพิ่มเติม >

รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

< ดูเพิ่มเติม >

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การส่งเงินชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  <ดูเพิ่มเติม>

พร้อมให้บริการ ร่วมใจประสาน เพื่องานสำเร็จ